iLOQ-vuosikertomus 2019

iLOQ Oy

Tase FAS

Liitetiedot 31.12.2019 31.12.2018
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 29 8 431 6 579
Aineelliset hyödykkeet 30 2 117 1 300
Sijoitukset 30 952 1 029
Pysyvät vastaavat yhteensä 11 500 8 907
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 7 092 5 532
Pitkäaikaiset saamiset 31 951 3 990
Lyhytaikaiset saamiset 31 10 585 8 123
Rahat ja pankkisaamiset 3 228 508
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 21 856 18 153
VASTAAVAA YHTEENSÄ 33 355 27 061
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 32
Osakepääoma 1 000 1 000
Ylikurssirahasto 380 380
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 5 301 5 151
Edellisten tilikausien voitto 9 366 5 913
Tilikauden voitto 5 663 6 508
Oma pääoma yhteensä 21 710 18 952
VIERAS PÄÄOMA 33
Lyhytaikainen vieras pääoma
Koroton vieras pääoma 11 645 8 109
Vieras pääoma yhteensä 11 645 8 109
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 33 355 27 061