iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 29

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2019 2018
Kehittämismenot
Hankintameno 1.1. 4 548 2 349
Lisäykset 2 685 2 200
Hankintameno 31.12. 7 233 4 548
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 117 0
Tilikauden poisto 783 117
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 900 117
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 333 4 432
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 1 136 984
Lisäykset 231 153
Hankintameno 31.12. 1 367 1 136
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 597 477
Tilikauden poisto 139 119
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 735 597
Kirjanpitoarvo 31.12. 632 540
Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 7 110 7 042
Lisäykset 240 68
Hankintameno 31.12. 7 350 7 110
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 5 502 4 844
Tilikauden poisto 668 658
Arvonalentumiset 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 6 170 5 502
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 179 1 608
     
Keskeneräinen käyttöomaisuus
   
Hankintameno 1.1. 0 0
Lisäykset 287 0
Vähennykset 0 0
Hankintameno 31.12. 287 0
 
Kirjanpitoarvo 31.12.
287 0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 431 6 579