iLOQ-vuosikertomus 2019

iLOQ Oy

Tuloslaskelma

Liitetiedot 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018
Liikevaihto 61 074 50 249
Liiketoiminnan muut tuotot 0 3
Materiaalit ja palvelut -26 960 -22 549
Henkilöstökulut 28 -7 370 -5 436
Poistot ja arvonalentumiset 28 -2 045 -1 166
Liiketoiminnan muut kulut -17 398 -13 017
Liikevoitto 7 301 8 084
Rahoitustuotot 28 155 194
Rahoituskulut 28 -402 -270
Voitto ennen satunnaisia eriä 7 055 8 008
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 7 055 8 008
Verot -1 393 -1 500
Tilikauden voitto 5 663 6 508