Toimitusjohtajan katsaus

Heikki Hiltunen

Vuosi 2019 oli iLOQille merkittävä. Yritys pystyi jatkamaan hyvän kasvun tiellä, ja aika oli kypsä suurelle harppaukselle eteenpäin. Uusien omistajien ohjauksessa odotamme innolla valoisaa tulevaisuutta.

Jatkuvaa kasvua

Vahva orgaaninen kasvu jatkui tilivuonna 2019. Suomi ja muut Pohjoismaat ovat edelleen vahvinta aluettamme, mutta kaikilla Euroopan markkinoilla on nähty huomattavaa kasvua. Ranska ja Espanja uusina markkina-alueinamme ovat molemmat osoittautuneet hyvin lupaaviksi. Jatkamme vahvan asemamme puolustamista kotimarkkinoilla ja keskitymme Keski-Euroopan markkinoihin, joilla on paljon kasvu- ja laajentumispotentiaalia.

Olemme voineet todeta tyytyväisyydellä, että perinteisiä mekaanisia lukkoja ja avaimia tarjoavat kilpailijamme ovat myös siirtymässä digitaalisen pääsyoikeuksien hallinnan maailmaan. Voimme pitää kilpailua vain myönteisenä asiana, joka tuo alalle näkyvyyttä ja laajentaa markkinoita kokonaisuutena. Digitaaliseksi syntyneenä yrityksenä toimimme tiennäyttäjinä älykkäiden pääsynhallintaratkaisujen osalta, ja olemme sitoutuneet pysyttelemään kehityksen kärjessä jatkossakin. Hiljalleen käynnistyvä kilpailu vain vahvistaa, että 16 vuotta sitten valitsemamme tie oli oikea.

Kansainvälinen läsnäolo

iLOQ-brändin rakentamisen ja yrityksen kansainvälisen läsnäolon kannalta vuonna 2019 on pakko mainita Kimi Räikkönen. iLOQ otti suuren riskin ja rohkean harppauksen Formula 1:n maailmaan allekirjoittamalla henkilökohtaisen sponsorisopimuksen kansainvälisesti ehkä tunnetuimman suomalaisen urheilijan kanssa. Yhteistyö Kimin kanssa on ollut valtava menestys, koska se on paitsi tuonut brändille paljon näkyvyyttä ja tunnistettavuutta, myös kanavoitunut moniin uusiin yhteyksiin ja liideihin. Sponsorisopimukseen liittyvät toiminnot ovat edistäneet upeasti sekä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden että henkilöstön sitouttamista. Olemme erittäin kiitollisia Kimille hänen henkilökohtaisesta kiinnostuksestaan ja uskostaan iLOQiin sekä tekemäämme työhön. Odotamme ilolla yhteistyön jatkumista tulevalla F1-kaudella.

Teknologiajohtajuus

iLOQin henkilöstö on sitoutunut jatkuvaan kehitykseen ja teknologiajohtajuuteen. Timo Ainalin nimitys uudeksi teknologiajohtajaksi (CTO) ja iLOQin johtokunnan jäseneksi oli kuluneen vuoden tärkeimpiä rekrytointeja. Hän tuo yritykseen runsaasti kokemusta ja asiantuntemusta. Vahvistamme edelleen asemaamme maailman johtavana paristottomien digitaalisten pääsynhallintaratkaisujen toimittajana ja voimme iloksemme todeta, että asiakkaille on odotettavissa merkittävää uutta teknologiaa tulevan vuoden aikana. Lanseeraamme Pohjoismaissa jo saatavilla olevan uuden, DIN-standardin mukaisella lukolla ja -avaimella varustetun iLOQ S5 -sarjan muuallakin Euroopassa vuoden 2020 alkupuoliskolla. Tämä ainutlaatuinen ratkaisu mahdollistaa uudenlaisen yhdistettävyyden ja helppokäyttöisyyden erityisesti niille asiakkaille, jotka hallinnoivat suurta lukko- ja avainmäärää sekä erilaisiin käyttötarkoitukseen sopivia tiloja.

Jo teollisuuden ja teknisen infrastruktuurin aloille suunnatun mobiilipohjaisen iLOQ S50 -pääsynhallintaratkaisun onnistunut lanseeraus osoitti, ettemme ole pelkästään yhden tuotteen ja teknologian varassa. Kun Apple avaa vihdoinkin laitteidensa NFC (Near Field Communications) -ominaisuudet kolmansille osapuolille uudessa iOS 13 -käyttöjärjestelmässään, aidosti laitteista riippumattoman pääsynhallinnan lisäkehitysmahdollisuudet ovat nyt käytännössä rajattomat.

iLOQ S50 -ratkaisun lanseeraus merkitsi iLOQin tuloa teollisuuden ja teknisen infrastruktuurin toimialoille.”

Hieman yli vuosi sitten tehdyn iLOQ S50 -lanseerauksen varhaiset tulokset ovat erittäin rohkaisevia, ja ratkaisu on herättänyt kiinnostusta laajalti. Pidämme sitä aidosti globaalina ratkaisuna, joka tuottaa huomattavaa lisäarvoa teknisen infrastruktuurin asiakkaille kaikkialla maailmassa. Kaiken kaikkiaan tämä uusi ja monipuolinen alusta on otettu markkinoilla hyvin vastaan. iLOQ S50 -ratkaisu on jopa saanut KATARI-tietoturvasertifioinnin, joten sitä voidaan käyttää poliisin ja puolustusvoimien sopimushankkeissa Suomessa.

Usko ihmisiin

Kaikesta teknologiasta, patenteista ja uusista sopimuksista huolimatta tärkein voimavaramme ovat kuitenkin edelleen ihmiset. Iloitsemme suuresti siitä, että pystymme houkuttelemaan lahjakkaita ja sitoutuneita henkilöitä palvelukseemme ja myös pitämään heidät joukoissamme. Tuoreessa työntekijöiden tyytyväisyyskyselyssä 85 % henkilöstöstämme pitivät iLOQia parhaana työpaikkana, jossa olivat työskennelleet. Menestyminen jatkossa edellyttää, että keräämme edelleen tällaisia mielipiteitä. Uusien omistajien tuella odotamme innolla jatkuvaa myönteistä kasvua ja kunnianhimoista kehitystyötä, jota johtaa sitoutunut tiimimme.

Uusi omistaja

iLOQ aloitti startup-yrityksenä, joka tuli Pohjoismaiden markkinoille haastajana sekoittamaan pakkaa. Sekä yritys että sen käyttämä teknologia ovat osoittaneet arvonsa sekä edistäneet kasvua kotimarkkinoilla ja kaikkialla Euroopassa. Omistajien ja johtokunnan mielestä oli aika aloittaa uusi luku yrityksen historiassa, ja iLOQin myynnistä Nordic Capital Fund IX:lle ilmoitettiin 15.10.2019.

190 miljoonan euron kauppa viimeisteltiin 11.12.2019 kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen jälkeen. Uudet omistajat tuovat yritykseen osaamista ja lisävoimaa, joita tarvitaan siirryttäessä uudelle tasolle. Nordic Capitalilla on kokemusta yritysten viemisestä globaalille tasolle ja kansainvälisen kasvun tukemisesta. Uusien omistajien tuella pystymme nähdäksemme toteuttamaan edelleen strategiaamme, joka koskee kansainvälistä kasvua ja jatkuvaa kehitystä. Uskomme kehittämiimme brändiin ja ratkaisuihin. Tämä kauppa on vahva osoitus siitä, että uudet omistajat jakavat uskomme ja visiomme paristottomasta ja langattomasta digitaalisesta pääsynhallinnasta.

Uudet omistajat tuovat yritykseen osaamista ja lisävoimaa, joita tarvitaan siirryttäessä uudelle tasolle.”