iLOQ-vuosikertomus 2019

iLOQ-konserni

Laskelma oman pääoman muutoksista IFRS

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
1 000 euroa Liitetieto Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 17 1 000 380 5 151 -25 11 476 17 982
Laaja tulos
Tilikauden tulos 5 508 5 508
Muuntoero 0 10 0 10
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 10 5 508 5 518
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 17 150 0 150
Osingonjako -2 472 -2 472
Omien osakkeiden osto 18 -583 -583
Osakeperusteiset maksut 0 248 248
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 150 0 -2 807 -2 657
Oma pääoma 31.12.2019 17 1 000 380 5 301 -15 14 178 20 844
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
 
1 000 euroa Liitetieto Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 17 1 000 380 12 717 7 6 753 20 857
Laaja tulos
Tilikauden tulos 6 493 6 493
Muuntoero 0 -31 0 -31
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -31 6 493 6 462
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 17 688 688
Osingonjako -1 786 -1 786
Pääoman palautus -8 254 0 -8 254
Osakeperusteiset maksut 18 0 15 15
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 -7 566 0 -1 771 -9 337
Oma pääoma 31.12.2018 17 1 000 380 5 151 -25 11 476 17 982