Taloudellinen suorituskyky 2019

iLOQin taloudellinen suorituskyky (tuhatta euroa)

Liikevaihto: 61 074

Toimintakustannukset

  • Materiaalit ja palvelut: 26 998
  • Työntekijöiden palkat ja edut: 13 395
  • Yhteensä: 40 393

Maksut rahoittajille: 2 272

Viranomaismaksut (verot): 1 548

Vastaanotettu taloudellinen tuki (verohelpotukset, palkinnot, tuet)

  • Julkiset avustukset: 0

iLOQ-ratkaisujen taloudellinen hyöty asiakkaille

iLOQ-tuotteiden positiivinen taloudellinen vaikutus

iLOQin digitaalisen pääsynhallinnan tuotteet ja ratkaisut on suunniteltu tuomaan rakennusten omistajille ja hallinnoijille selkeää taloudellista hyötyä. Tuotteet parantavat kiinteistöjen turvallisuutta ja vähentävät lisäksi avainten ja lukkojen hallintaan, avainten ja lukkojen vaihtamiseen sekä yleisiin huoltotöihin käytettyä aikaa, mistä aiheutuu säästöjä työvoimakustannuksissa. Omavoimaiset lukot toimivat kineettisen energian voimalla tai iLOQ S50-mobiiliratkaisun tapauksessa puhelimesta saadulla energialla. Tämä vähentää paristojen vaihtamisesta ja paristoista itsestään aiheutuvia kustannuksia.

Kokonaiskustannukset

Asiakkaan saamaa taloudellista hyötyä kannattaa tarkastella ratkaisun koko elinkaaren ajalta. Katso, kuinka paljon voit säästää: https://www.iloq.com/fi/tco-calculator/