Ympäristönsuojelu vuonna 2019

Sertifioitua toimintaa

ISO-sertifikaatit:
ISO 9001:2015 laatusertifikaatti
ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatti


iLOQin vaatimus on, että sen ulkoisilla valmistuskumppaneilla on käytössään ympäristönhallintajärjestelmä, joka vastaa ISO 14001 -standardin tai vastaavan kansainvälisesti tunnustetun standardin vaatimuksia.

Kuljetusten vaikutukset

Toimitukset kokoonpanotehtaaltamme asiakkaille toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Suosittelemme käyttämään maakuljetuksia lentokuljetusten sijaan aina kun mahdollista.

Vastaanotettujen ja toimitettujen osien ja materiaalien osuus:


*Ilmakuljetusten osuus kasvoi vuosien 2018 ja 2019 välillä etupäässä Malesian tuotteiden siirron vuoksi. Tavoitteenamme on tasapainottaa tämä osuus merikuljetuksilla vuoden 2020 aikana.

Prosenttiluvut on laskettu materiaalin/toimituksen painon perusteella.

Materiaalien ja raaka-aineiden
tehokas käyttö vuonna 2019

Materiaalit: Metallit ja muovit

iLOQ panostaa raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön ja prosessijätteen kierrätykseen aina kun mahdollista. Raaka-aineet muodostavat vain noin 1–3 prosenttia tavallisten ovaali- ja DIN-lukkojemme kustannuksista.

Pakkaukset: Kierrätettävä kartonki

Kaikki iLOQin kokoonpanotehtaalta lähtevät tuotteet on pakattu kierrätettävään kartonkiin. Myös tehtaalle toimitetut komponentit on enimmäkseen pakattu kierrätettävään materiaaliin.

Energia: 44 648,69 € (arvio)

iLOQ-konsernin (pääkonttori ja kaikki tytäryhtiöt) energiankulutus muodostuu pääasiassa tietotekniikasta, lämmityksestä, ilmanvaihdosta ja valaistuksesta sekä Oulun pääkonttorin kokoonpano- ja tuotekehitystoiminnoista. Tavallisesti sähkön kustannukset sisältyvät tilojen vuokraan, joten luvut perustuvat arvioihin.

Vesi: Prosesseissamme ei käytetä vettä

iLOQin tuotteiden kokoonpanossa ei käytetä vettä. Vedenkulutus iLOQin toimitiloissa rajoittuu normaaliin toimistokäyttöön. Veden käyttömaksut sisältyvät iLOQin toimitilojen vuokriin, joten veden käytöstä ei saada tarkkoja tietoja.

Kierrätys ja jätehuolto

Jätteiden käsittely toteutetaan jokaisessa iLOQin toimipisteessä paikallisia asetuksia noudattaen. Kaikki koneistuksessa ja työstämisessä syntyvä metallijäte kerätään ja palautetaan sulattoon uusiokäyttöä varten. Toimipisteiden lajittelu ja kierrätys hoidetaan erillisten keräyspisteiden kautta, joita on metalleille, sähköromulle (WEEE-direktiivin mukaisesti), paperille, kartongille ja poltettavalla energiajätteelle.

Tuotteiden ympäristöystävällisyys

Ei paristoja

Kaikki iLOQin digitaaliset lukitusratkaisut ovat omavoimaisia. Ne saavat pääsyoikeuksien tarkistamiseen ja lukon avaamiseen tarvitsemansa energian joko avaimenkäytön kineettisestä energiasta (iLOQ S10) tai avaamiseen käytetystä älypuhelimesta (iLOQ S50). Näin asiakkailtamme jää joka vuosi syntymättä valtava määrä paristojätettä.

Uudelleen käytettävät ja ohjelmoitavat avaimet

Kaikki iLOQ-avaimet voi ohjelmoida ja käyttää uudelleen. Avaimet eivät siis päädy käytön jälkeen jätteeksi, vaan ne voidaan ohjelmoida käytettäväksi uudelleen uusien lukkojen tai saman järjestelmän eri lukkojen kanssa. Uudelleenohjelmoinnin lisäksi hävinneet avaimet voidaan myös asettaa käyttökieltoon, minkä ansiosta kokonaisia lukkoja ei enää jouduta vaihtamaan turvallisuussyistä. Näin iLOQin ratkaisujen älykkäästi toteutettu digitaalisuus auttaa säästämään raaka-aineita päivittäisessä käytössä.

Digitaalinen on ympäristöystävällistä

Pilvipohjainen, digitaalinen pääsyoikeuksien hallinta vähentää fyysisten palvelinten tarvetta. Ratkaisu paitsi vähentää aikanaan sähköromuksi ja romuraudaksi päätyvän laitteiston määrää, myös optimoi energian käytön. Kun palvelu toimii yhdellä palvelimella tuhansien irrallisten palvelimien sijaan, energiahävikki saadaan minimoitua. Vaikka paikallinen palvelin olisikin suurimman osan ajasta käyttämättömänä tai lepotilassa, se kuluttaa silti energiaa perustoimintoihin ja jäähdytykseen. Älykkäät ja turvalliset pilvipohjaiset palvelinratkaisut vähentävät energiankulutusta merkittävästi kaikissa kohteissa.

Tehty kestävään suoritukseen

iLOQ-ratkaisut ovat kestäviä, pitkäikäisiä ja käytännössä huoltovapaita, ja siksi niiden valmistamiseen tarvitaan vähemmän raaka-aineita ja laitteita. Lisäksi asennuksiin ja korjaamiseen liittyvä matkustaminen vähenee ratkaisun koko elinkaaren aikana.