Työntekijöiden ja kumppanien vastuullisuus

Työntekijätilastot 2019

Työntekijöiden lukumäärä: 152
Naisia: 29
Miehiä: 123
Keski-ikä: 45

Työntekijöiden vaihtuvuus:+18
(27 uutta, 9 lopettanutta)

iLOQ työllistää monipuolisen joukon ihmisiä, joilla on laajalti erilaista osaamista ja yhteinen arvomaailma. Kaikille emoyhtiön ja tytäryhtiöiden työntekijöille tarjotaan paikallisten asetusten ja lakien mukaiset etuudet (terveydenhuolto, vanhempainvapaa, eläkerahasto jne.). Työllistämme tytäryhtiöissämme pääasiassa paikallisia ihmisiä, koska haluamme tukea paikallista taloutta ja tietotaitoa. Tällä hetkellä iLOQin organisaatiossa työskentelee kahdeksan eri kansallisuuden edustajia. Emme hyväksy työpaikalla minkäänlaista syrjintää, ja tähtäämme tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä yrityksen sisällä että kumppaniverkostossamme.

iLOQ vaatii myös kumppaneitaan toimimaan vastuullisesti. Kumppanuussopimuksessamme määritetään suoraan, että kumppaniemme täytyy sitoutua eettiseen toimintaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kansainvälisesti tunnustettujen sosiaalisten ja eettisten standardien mukaisesti. Tämä pitää sisällään SA8000:n ja muiden kansainvälisten eettisten standardien noudattamisen.

Työntekijöiden hyvinvointi
ja kannustimet

iLOQ on kasvava yritys digitaalisen teknologian kaikkein terävimmässä kärjessä. Siksi työntekijöillämme on mahdollisuus osallistua aktiivisesti oman roolinsa määrittelyyn ja kehittämiseen. Matala organisaatiorakenne ja avoin työkulttuuri kannustavat jatkuvaan oppimiseen ja henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Kaikkia uusia työtehtäviä tarjotaan ensin yrityksen sisäisille hakijoille. Kaikille uusille työntekijöille järjestetään monipuolinen perehdyttäminen ja henkilökohtaista ohjausta.

Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan sekä työn aikana että työajan ulkopuolella tapahtuviin koulutuksiin, yritysten välisiin projekteihin ja muihin toimintoihin, joiden tavoitteena on ammatillisten taitojen kehittäminen. Kaikille työntekijöille järjestetään henkilökohtainen kehityskeskustelu kahdesti vuodessa. Näissä kahdenvälisissä tapaamisissa arvioidaan työsuoritusta ja keskustellaan työntekijän kokemista epäkohdista, uratoiveista ja kehitystavoitteista. Organisaation sisäisiä työpajoja ja henkilöstökyselyitä järjestetään myös säännöllisesti työtyytyväisyyden mittaamiseksi ja kehitysalueiden löytämiseksi.

Järjestämme lisäksi usein sisäisiä kilpailuja, esimerkiksi myyntikilpailuja, joiden palkinnot liittyvät usein sponsoroimiimme urheilulajeihin ja toimintoihin. Vuonna 2019 Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja) myyntikilpailun voittajat saivat osallistua Jyväskylän Neste Ralliin, joka on osa Rallin MM-sarjaa.

Työterveys ja -turvallisuus

Valvomme tarkasti henkilöstömme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Vuonna 2019 tapahtui vain kaksi poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Emme kohdanneet yhtään merkittävää terveys- tai hyvinvointiriskiä. Yrityksemme kaikissa tiloissa noudatetaan 5S-metodologiaa (sort, set in order, shine, standardize, sustain), jonka tavoitteena on pitää työpisteet siisteinä, turvallisina ja hyvässä järjestyksessä.

Kaikki sairauslomatapaukset raportoidaan asiaankuuluville viranomaisille paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Tilastojemme mukaan vuonna 2019 pidettiin 268 lääkärin hyväksymää sairauslomapäivää. Tämä luku pitää sisällään tavallisista sairauksista aiheutuneet poissaolot, mutta myös perheen (lasten) sairauksista aiheutuneet poissaolot.

Työterveyden ja -turvallisuuden valvomisen lisäksi kannustamme henkilöstöämme osallistumaan omatoimisesti terveyttä ja työkykyä edistäviin toimiin. Vuonna 2019 Oulun pääkonttorin henkilöstö osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään Kilometrikisa-pyöräilykampanjaan. Kampanjan aikana yrityksen pyöräilyjoukkue sai kasaan yhteensä 19 155 kilometriä (12 189 km vuonna 2018), eli keskimäärin yli 1 064 kilometriä osallistujaa kohti. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja myönteinen työilmapiiri ovat saaneet aikaan vahvan yhteishengen ja osallistumisen kulttuurin. Kampanjan aikaisen pyöräilyn laskettiin vähentäneen polttoaineenkulutusta 1 340 litralla ja vähentäneen työntekijöiden hiilidioksidipäästöjä 3 350 kilolla.

Sponsorointi ja yhteiskunnallinen osallistuminen

Kimi Räikkönen
CHL
Teemu Suninen

Sponsorointi

Vuonna 2019 iLOQ keskittyi sponsoroimaan urheilijoita, joilla on laaja eurooppalainen ja kansainvälinen yleisö. Sponsorointia hyödynnettiin iLOQ-tietoisuuden lisäämisessä, mutta se muodostaa myös perustan myynnille ja asiakkaiden kestitsemiselle sekä työntekijöiden palkitsemiselle hyvästä suorituksesta.

Urheilusponsorointi (2019):

  • Kimi Räikkönen (F1-kuljettaja)
  • CHL (Champions Hockey League)
  • Teemu Suninen (WRC-rallikuljettaja)

Kimi Räikkönen on yksi tunnetuimpia suomalaisia maailmalla. Hänen yhteistyönsä iLOQin kanssa on tuonut meille paljon myönteistä julkisuutta ja lisännyt tietoisuutta brändistämme. Kimi on ollut esillä iLOQin markkinoinnissa, minkä lisäksi hän on myös osallistunut lukuisiin tapahtumiin ja tapaamisiin F1-kautensa aikana. Moni kumppani, asiakas ja iLOQin työntekijä on päässyt nauttimaan Kimin ajosuorituksesta osakilpailuissa (Saksa, Belgia ja Italia) tai näkemään hänet eri tapahtumissa, kuten Finnsec Expossa tai Kiinteistö 2019 -messuilla.

Yhteensä Kimi Räikkönen on tavannut satoja ihmisiä tehtävässään iLOQin brändilähettiläänä:126 asiakasta
120 kumppania
61 iLOQin työntekijää
300 muuta

Yhteistyö yliopistojen kanssa

Tavoitteenamme on rakentaa ja säilyttää läheiset suhteet paikallisiin korkeakouluihin. iLOQ on esimerkiksi ollut läheisesti mukana paikallisten teknillisten yliopistojen mielenkiintoisissa väitöskirjaprojekteissa. iLOQin johto on myös pitänyt eri tapahtumissa luentoja ja puheita opiskelijoille, jotka voivat olla tulevaisuudessa arvokkaita työntekijöitämme.

Lahjoitukset

Vuonna 2019 yrityksen joululahjoihin varatut rahat lahjoitettiin Pelastakaa lapset ry:n rahastoihin.

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus

Kaikki sähköisiä tai digitaalisia komponentteja sisältävät tuotteemme ovat turvallisia ja matalajännitteisiä. Tuotteissamme ei käytetä myrkyllisiä tai haitallisia materiaaleja.

Yksityisyys ja tietosuoja

Olemme panostaneet tuotteissamme kyberturvallisuuteen, jotta täyttäisimme ja ylittäisimme säädösten asettamat vaatimukset kaikilla markkinoilla. Esimerkiksi kaikki laitteiden välinen tiedonsiirto, asiakaskohtaiset pilvipalvelimet ja hallintaohjelmisto on suojattu AES 256 -salauksella. Asiakkaiden tietosuojan varmistamiseksi noudatamme GDPR-velvoitteita täysimittaisesti kaikessa toiminnassa.

Asiakasvalitusten käsittely

Hoidamme kaikki asiakasvalitukset ja tuotepalautukset standardisoidun prosessin kautta. Kaikki tapaukset käsitellään nopeasti. Vuonna 2019 asiakasvalitukset käsiteltiin keskimäärin 12,9 päivässä.