iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 31

Pitkäaikaiset saamiset ja lyhytaikaiset saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 2019 2018
Pitkäaikaiset saamiset muilta
Lainasaamiset 0 2 980
Yhteensä 0 2 980
Pitkäaikaiset saamiset muilta ovat lähipiirilainoja yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille. Laina-aika on 10 vuotta ja korko on 12 kk Euribor lisättynä 1,5%. Lainojen vakuutena on avainhenkilöiden annetuilla lainoilla merkitsemät osakkeet.
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 141 200
Pääomalainasaamiset 810 810
Yhteensä 951 1 010
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 951 3 990
Lyhytaikaiset saamiset
Lyhyaikaiset saamiset muilta yrityksiltä
Myyntisaamiset 10 262 7 858
Muut saamiset 27 26
Siirtosaamiset 254 203
Yhteensä 10 543 8 087
Lyhyaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Siirtosaamiset 42 35
Yhteensä 42 35
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 10 586 8 123