iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 30

Aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset

Aineelliset hyödykkeet 2019 2018
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 1 961 1 206
Lisäykset 986 755
Hankintameno 31.12. 2 947 1 961
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 929 658
Tilikauden poisto 454 272
Arvonalentumiset 0 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 1 384 929
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 563 1 031
Keskeneräinen käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1. 268 164
Lisäykset 484 168
Vähennykset 199 64
Hankintameno 31.12. 554 268
Kirjanpitoarvo 31.12. 554 268
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 117 1 300
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1. 1 029 1 123
Lisäykset 1 13
Vähennykset 78 107
Hankintameno 31.12. 952 1 029

Sijoitusten lisäys vuonna 2019 johtuu sijoituksista uuteen tytäryhtiöön iLOQ UK Ltd. Sijoitusten vähennys vuonna 2019 johtuu iLOQ Sverige AB:n oman pääoman ehtoisen sijoituksen palautuksesta.