Oma missioni on tukea teknologista huippuosaamistamme ja tuoda samalla yritykseen uutta, markkinointiin ja myyntiin keskittyvää ajattelutapaa.

Lähivuodet näyttävät tuovan mukanaan paljon mielenkiintoisia asioita. Ei vain minulle itselleni, vaan myös iLOQille ja koko digitaalisten pääsynhallintajärjestelmien toimialalle, joka on läpikäymässä suurta murrosta. Tulevaisuuden menestyjät luodaan nyt, ja meidän asemamme siinä kisassa on vahva.

Toimitusjohtajan tervehdys:

Elämme
jännittäviä aikoja

Heikki Hiltunen, toimitusjohtaja, iLOQ

iLOQin toimitusjohtajaksi pääseminen on ollut minulle kunnia, haaste ja myös henkilökohtaisen unelmani täyttymys. Tämä on minulle uusi ja jännittävä mahdollisuus, jossa pääsen hyödyntämään pitkää kokemustani kansainvälisestä liiketoiminnasta ja kehittämään tätä energistä ja innovatiivista teknologiayritystä. Aloitettuani uudessa tehtävässäni elokuun 2017 alussa olen saanut tutustua erittäin omistautuneeseen henkilöstöömme. Lisäksi olen ottanut asiakseni tavata mahdollisimman monia sidosryhmiä, asiakkaita ja jopa kilpailijoita.

Viestikapulan ojentaminen ihmiselle, joka tulee paitsi organisaation ulkopuolelta, myös täysin erilaisesta yrityksestä ja eri toimialalta, vaati suurta rohkeutta tämän yrityksen perustajilta, jotka ovat panostaneet yritykseen todella paljon. Olen todella otettu heidän luottamuksestaan. Viime vuosien aikana iLOQ on onnistunut luomaan vahvan perustan, mutta minulle matka kohti uusia ja jännittäviä mahdollisuuksia on vasta alussa.

Uuteen aikakauteen

Ennen nykyistä tehtävääni olen seurannut iLOQin kehitystä noin viiden vuoden ajan. Molemmat edeltäjäni, Mika Pukari ja Esa Myllylä, jotka molemmat myös jatkavat toimintaansa yrityksessä, ovat tehneet mahtavaa työtä. Nyt on minun vuoroni jatkaa heidän viitoittamaansa tietä. Pelkästään viime vuoden aikana avasimme uuden toimiston Oslossa ja laajensimme toimintaamme Oulussa, missä tarkoitus on jatkaa vahvaa tuotekehitys- ja tutkimusperinnettämme. Näin voimme varmistaa, että teknologiajohtajuutemme säilyy myös tulevaisuudessa. Ehkä suurin tunnustus kovasta työstämme viime vuonna oli se, kun saimme Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. Olemme kaikki äärimmäisen ylpeitä, että saimme tämän palkinnon presidentti Sauli Niinistöltä juuri Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna.

Oma missioni on tukea teknologista huippuosaamistamme ja tuoda samalla yritykseen uutta, markkinointiin ja myyntiin keskittyvää ajattelutapaa. Näen, että kansainvälisessä kasvussa on suuri potentiaali, joka voidaan realisoida kehittämällä vahvaa brändiämme entisestään. Olemme digitaalisen pääsynhallinnan edelläkävijöitä ja todellisia ajatusjohtajia, ja sen pitäisi auttaa meitä erottumaan kilpailijoistamme. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että kohtaamani ihmiset ovat suhtautuneet myönteisesti uudenlaiseen ajattelutapaani ja ovat antaneet minulle täyden tukensa iLOQin ohjaamisessa uuteen suuntaan.

Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Viemme tällä hetkellä iLOQin ratkaisuja noin 20 maahan, joissa haluamme jatkaa kasvuamme ja vahvistaa asemaamme sekä löytää uusia mahdollisuuksia ja muodostaa uusia kumppanuuksia. Painopisteemme on tällä hetkellä etupäässä Pohjois- ja Keski-Euroopan suurkaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Tämä ei tarkoita, että jättäisimme Aasian tai Pohjois-Amerikan tarjoamat mahdollisuudet huomiotta, mutta pääasiassa keskitymme silti yhä vahvasti Eurooppaan.

Euroopan suurten kaupunkien kysyntä ja markkinat pohjautuvat sekä uudisrakentamisen ja kehityskohteiden määrään että arvokkaan vanhan rakennuskannan korjaus- ja saneeraustarpeisiin. Vuoden 2017 viimeisellä kvartaalilla Keski-Euroopassa oli havaittavissa kasvua, ja myös Pohjois-Euroopan markkinat alkoivat vetää paremmin vuoden loppua kohden. Pääsemme siis aloittamaan vuoden 2018 hyvästä asemasta.

Selkeä ja hyvin määritelty painopiste

Toiminnan painopisteen tarkka määrittely nykyisillä markkinoillamme on hyvin tärkeää. Meidän pitää pystyä jatkamaan erinomaista suoritustamme valitsemissamme asiakassegmenteissä. Asuinkiinteistöihin tarjoamiemme ratkaisujen lisäksi meidän pitää jatkaa panostamista liikekiinteistöjen ja julkisten rakennusten loppuasiakkaiden palvelemiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toimistorakennuksia, yliopistokampuksia tai sairaalarakennuksia, joiden erityistarpeet huomioimme toimittamissamme älykkäissä ja turvallisissa digitaalisen pääsynhallinnanratkaisuissa.

Yrityksen sisällä haluan vahvistaa tinkimättömän kunnianhimon ja edistyksellisen innovaation kulttuuriamme. Jotta pystymme säilyttämään teknologia- ja ajatusjohtajuutemme myös tulevaisuudessa, on ensiarvoisen tärkeää, että pystymme houkuttelemaan toimialamme parhaat tekijät meille töihin. Meidän pitäisikin kaiken aikaa etsiä ihmisiä, jotka suhtautuvat alaan yhtä kunnianhimoisesti kuin me ja jotka haluavat jättää jälkensä nopeasti kasvavaan yritykseemme. Myös tämän vuoksi meidän pitää panostaa brändimme kehittämiseen, jotta olemme houkutteleva työnantaja.

Uljas uusi maailma

Maailma ympärillämme muuttuu kovalla vauhdilla, ja me iLOQilla otamme muutoksen vastaan avosylin. Elämme parhaillaan suuren digitaalisen murroksen aikaa. Nopeasti kasvavat kaupunkimme muuttuvat myös nopeasti älykkäiksi kaupungeiksi. Ihmiset ovat kiinnostuneista kaikesta digitaalisesta, erityisesti älykotiteknologiasta, joka tuo lisäarvoa koko arvoketjuun ja parantaa loppukäyttäjien elämänlaatua. Juuri tällaisia ratkaisuja iLOQ on valmistanut alusta lähtien.

Sekä digitalisaation että kaupungistumisen mukana tulee myös haasteita ja uhkia. Uskomme, että teknologian luomiin ongelmiin löytyy myös apu teknologiasta. Esimerkiksi helposti saatavilla oleva 3D-tulostustekniikka on tehnyt perinteisten mekaanisten avainten kopioinnista entistä helpompaa. Toisaalta älykkäät ohjelmoitavat ratkaisut, kuten iLOQ S10, voivat palauttaa turvallisuudentunteen käyttäjille lähes ilman viivettä, myös avainten kadotessa.

Samalla kun väestönkasvu ja kaupungistuminen uhkaavat ympäristön kestävyyttä, me helpotamme ongelmaa omalta pieneltä osaltamme tarjoamalla digitaalisia ratkaisuja, jotka toimivat ilman ulkoisia energialähteitä, kaapelointia tai paristoja. Päivittäisessä käytössä tuotteet ovat siis päästöttömiä, eivätkä ne kuluta lainkaan energiaa. Kun vielä lukkojen ja avainten uudelleenohjelmointi ja -käyttö on helppoa, voidaan todella puhua pitkäkäyttöisistä ja kestävistä ratkaisuista.

Koko lukkotoimiala on suuren murroksen edessä, ja iLOQin asema tässä muutoksessa on hyvä: voimme hyödyntää digitaalisen maailman mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet täydessä mittakaavassa.

Syntyneet digitaalisiksi

Minun näkemykseni on, että olemme ainutlaatuisessa asemassa nykymarkkinoilla – me olemme olleet digitaalisia heti alusta lähtien. Käytännössä meillä on 10 vuoden etumatka perinteisten mekaanisten lukkojen ja avainten valmistajiin, jotka ovat vasta nyt heräämässä murrokseen. Me olemme digitaalisen pääsyoikeuksien hallinnan todellisia natiiveja. On ollut imartelevaa nähdä toimialan suurten, perinteisten yritysten seuraavan meidän esimerkkiämme. Olemme selvästi tehneet jotain oikein.

Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että emme voi jäädä lepäämään laakereillamme. Meidän pitää jatkossakin viedä toimialaa eteenpäin teknologisen kehityksen ja vahvan tuotekehityspainotuksen avulla. Kilpailu tervehdyttää markkinoita, mutta samalla se toimii meille muistutuksena, että meidän pitää säilyttää etumatkamme. Yksi esimerkki tästä on uusin julkaisumme,  S50 -ratkaisu, joka toimii mobiililaitteen kautta ja poistaa fyysisen avaimen tarpeen kokonaan. Meidän pitää myös pystyä kehittämään nykyinen S10-ratkaisumme seuraavan sukupolven menestystuotteeksi.

On ollut imartelevaa nähdä toimialan suurten, perinteisten yritysten seuraavan meidän esimerkkiämme. Olemme selvästi tehneet jotain oikein.

Seuraavan hittituotteen julkaisu

Vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana saamme vihdoin uusimpaan NFC-tekniikkaan perustuvan S50-tuoteperheen kaupalliseen levitykseen. Viimeisen vuoden aikana tehdyt kenttätestit ovat menneet hyvin, joten olemme valmiita tuomaan markkinoille taas uuden mullistavan tuotteen. iLOQ S40 on markkinoiden ensimmäinen täysin ulkopuolisista energialähteistä riippumaton NFC-pohjainen lukko. Tässäkin tapauksessa suunnittelemamme lukkosylinteri toimii ilman ulkopuolista energialähdettä, joten kaapelointeja tai paristoja ei tarvita. Kun vielä ovet voi avata omalla älypuhelimella, myös fyysiset avaimet käyvät tarpeettomiksi.

Odotuksemme on, että S50:stä muodostuu tulevina vuosina yrityksemme toinen vahva kulmakivi. Markkinat ovat valmiina odottamassa, ja tuote on lupaava. Suunnitelmamme on, että lanseeraamme uuden tuotteen ensin teollisuuskäyttöön, jossa mobiilipohjaisesta pääsynhallintaratkaisusta on lukuisia merkittäviä etuja. Suuret organisaatiot, joiden toimitilat voivat olla laajoja ja useisiin toimipisteisiin jakautuneita, voivat siirtyä täysin avaimettomaan pääsynhallintaan, mikä mahdollistaa pääsyoikeuksien antamisen mobiiliverkon kautta. Avaimenreiän poistaminen lukitusmekanismista tekee ratkaisusta myös täysin suljetun, jolloin se ei ole altis ympäristön vaikutukselle, kuten lialle, pölylle ja jäätymiselle.

Katse eteenpäin

Kun suuntaamme katseemme eteenpäin, tulevaisuus näyttää lupaavalta. Koko lukkotoimiala on suuren murroksen edessä, ja iLOQin asema tässä muutoksessa on hyvä: voimme hyödyntää digitaalisen maailman mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet täydessä mittakaavassa. Tunnen itseni sekä onnekkaaksi että etuoikeutetuksi, kun saan olla mukana tällä toimialalla ja erityisesti tässä yrityksessä. Odotan, että vuodesta 2018 tulee iLOQille menestyksekäs vuosi.