iLOQ-konserni

Tuloslaskelma

 

Liitetiedot 1.1.2017–31.12.2017 1.1.2016–31.12.2016
Liikevaihto  40 345 410,62  33 740 651,91 
Liiketoiminnan muut tuotot 24 734,63
Materiaalit ja palvelut -17 891 884,37 -17 086 156,86
Henkilöstökulut 1 -6 981 727,20 -6 015 994,91
Poistot ja arvonalentumiset 2 -984 717,28 -1 293 714,84
Liiketoiminnan muut kulut -5 370 994,91 -4 263 583,27
Liikevoitto    9 116 086,86  5 105 936,66 
Rahoitustuotot 3 137 970,73 91 558,64
Rahoituskulut 3 -343 160,07 -93 620,53
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja    8 910 897,52  5 103 874,77 
Tuloverot -1 750 665,01 -1 298 949,71
Tilikauden voitto    7 160 232,51  3 804 925,06