iLOQ Oy

Tuloslaskelma

 

Liitetiedot 1.1.2017–31.12.2017 1.1.2016–31.12.2016
Liikevaihto   40 345 410,62 33 740 651,92
Liiketoiminnan muut tuotot 24 734,63
Materiaalit ja palvelut -17 833 720,45 -17 077 396,78
Henkilöstökulut 1 -4 115 118,14 -3 837 093,56
Poistot ja arvonalentumiset 2 -979 590,87 -1 286 482,46
Liiketoiminnan muut kulut -8 452 154,22 -6 577 079,74
Liikevoitto   8 964 826,94 4 987 334,01
Rahoitustuotot 3 185 311,58 140 126,23
Rahoituskulut 3 -337 102,36 -90 466,35
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   8 813 036,16 5 036 993,89
Verot -1 622 183,23 -1 210 875,07
Tilikauden voitto   7 190 852,93 3 826 118,82