iLOQ

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat tiedot

 

2017 2016 2017 2016
12. LEASINGSOPIMUKSISTA MAKSETTAVAT MÄÄRÄT iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 290 836,99 169 150,71 35 747,84 17 634,68
Myöhemmin maksettavat 275 173,64 195 587,96 42 316,90 19 374,46
Yhteensä 566 010,63 364 738,67 78 064,74 37 009,14
2017 2016 2017 2016
13. MUUT VASTUUSITOUMUKSET iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Luottolimiitti 1 000 000,00 1 000 000,00
Standby-remburssi 1 266 998,90 1 451 519,25 1 266 998,90 1 451 519,25
Vuokravastuut 176 715,89 112 088,35 148 509,96 77 904,56
Yritysluottokortit 32 488,30 10 062,69 24 473,63 10 062,69
Yhteensä 1 476 203,09 2 573 670,29 1 439 982,49 2 539 486,50
Yhtiö on antanut iLOQ Sverige AB:n puolesta vakuuden arvolta 13 632,94 euroa, joka liittyy tytäryhtiön toimitilavuokraan. Lisäksi yhtiö on antanut iLOQ Sverige AB:n puolesta takauksen arvoltaan 168 816,31 euroa, iLOQ Danmark ApS:n puolesta takauksen arvoltaan 102 839,12 euroa ja iLOQ Norge AS:n puolesta takauksen arvoltaan 59 696,05 euroa. Takaukset liittyvät autoleasing-sopimuksiin. Lisäksi yhtiöllä on tililuotto 1 000 000,00 euroa, jota ei ole käytetty tilikausien 1.1.2016–31.12.2016 ja 1.1.2017–31.12.2017 aikana.
2017 2016 2017 2016
14. ANNETUT VAKUUDET iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Annetut vakuudet 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00
Yhteensä 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00