iLOQ teki marras–joulukuussa 2017 asiakastyytyväisyyskyselyn, johon se sai 1 186 vastausta jälleenmyyjiltä, loppuasiakkailta ja kuluttajilta. Halusimme saada sekä asiakaspalautetta että näkemystä siitä, mitä asioita laaja asiakaskuntamme pitää tärkeänä. Yksi kaikkia kyselyyn vastanneita kohderyhmiä yhdistänyt arvo oli luottamus – ei vain luottamus tuotteisiimme ja ratkaisuihimme, vaan myös yritykseemme ja brändiimme. iLOQ sai taas kerran erinomaiset NPS (Net Promoter Score) -pisteet, jotka olivat selkeästi keskiarvon yläpuolella.

Asiakastutkimus:

Luottamus on avain asiakastyytyväisyyteen

iLOQilla on vankka maine jälleenmyyjien, asiakkaiden ja kuluttajien keskuudessa.

Suurin osa vastauksista tuli meille vahvoilta Pohjoismaiden markkinoilta, mutta saimme kuitenkin vastauksia yhteensä 18 Euroopan maasta. Kuten oli odotettavissakin, kyselyn kohderyhmät pitivät tärkeänä eri asioita. Luottamukseen liittyvät aiheet olivat kuitenkin korkealla sijalla kaikissa ryhmissä. On tietysti äärimmäisen tärkeää, että lukitusratkaisun turvallisuuteen voi luottaa. Sekä jälleenmyyjät että asiakkaat korostivat kuitenkin myös, että he arvostavat kumppania, johon voi luottaa – ja tämä on heijastunut myös omaan menestykseemme. Kun tällaisissa kyselyissä NPS on keskimäärin 41, iLOQin NPS jälleenmyyjiltä oli huima 70 ja loppukäyttäjiltä vaikuttava 59.

iLOQ NPS kohderyhmittäin

Kuluttajat haluavat brändin, johon voi luottaa

Kuluttajille lukitusjärjestelmän turvallisuus on tärkein huolenaihe. Lähes yhtä tärkeää avaimia päivittäin käyttäville on käyttökokemus, eli ratkaisun käytettävyys ja toiminnan luotettavuus. Suuri enemmistö kyselyyn vastanneista kuluttajista oli käyttänyt avainta alle vuoden. Saamamme palautteen perusteella kestää usein jonkin aikaa ennen kuin mekaaniseen avaimeen tottunut omaksuu digitaalisen ratkaisun käytön. Digitaalisen lukitusjärjestelmän etujen ymmärtäminen auttaa kuitenkin pääsemään tämän yli.

Kuluttajien silmissä iLOQ on onnistunut viestimään digitaalisen pääsynhallinnan eduista hyvin. Heidän keskuudessaan iLOQin menestystekijöiksi voitiin määrittää yrityksen maine ja tunnettavuus. Tähän tutkimukseen vastanneet kuluttajat yhdistivät iLOQin brändin turvallisuuteen, helppokäyttöisyyteen, nykyaikaisuuteen ja luotettavuuteen.

73 % jälleenmyyjistä ennusti, että ostaminen iLOQilta lisääntyy ensi vuonna 2018

Jälleenmyyjät arvostavat kumppania, johon voi luottaa

Jälleenmyyjät ovat myös pääasiallisia asiakkaitamme, koska he usein myyvät ja toimittavat ratkaisujamme eteenpäin. Heille tuotteiden laadulla on ymmärrettävästi kaikkein suurin merkitys. Tähän kyselyyn vastanneiden jälleenmyyjien mielestä hyvä lukitusjärjestelmä ottaa huomioon asiakkaan ja hänen tarpeensa ja on lisäksi laadukas ja luotettava. Jälleenmyyjämme kuvasivat meitä innovatiivisiksi, joustaviksi ja luotettaviksi.

Tutkimuksen mukaan iLOQin kanssa tehtävän yhteistyöhön osalta kolme parhaat pisteet saanutta tekijää liittyi asiakaspalveluumme. Palveluhenkisyys ja työntekijöidemme ystävällisyys saivat parhaat arvosanat, samoin kuin toimitustemme luotettavuus ja tarkkuus. Henkilökuntamme asiantuntevuus ja yhteistyön yleinen sujuvuus saivat myös hyvät arvosanat ja nostivat osaltaan arvostustamme jälleenmyyjien silmissä. 73 % jälleenmyyjistä ennusti, että ostaminen iLOQilta lisääntyy ensi vuonna. 25 % puolestaan arvioi ostamisen pysyvän nykyisellä tasolla, ja vain alle 2 % odottaa tilausmäärän laskevan.

Lähes puolet loppukäyttäjistä odottaa tilaustensa iLOQilta lisääntyvän ensi vuonna.

Loppuasiakkaat vaativat laatua ja käytettävyyttä

Loppuasiakkaamme, kuten rakennusten omistajat, isännöitsijät ja huoltoyhtiöt, sijoittuvat kuluttajien ja jälleenmyyjien välille myös mielipiteidensä ja toiveidensa suhteen. Tuotteiden laadun kanssa yhtä tärkeäksi nousee niiden käytettävyys. iLOQin arvioitiin onnistuneen näiden tekijöiden huomioimisessa melko hyvin, ja edelle nousivat vain luotettavaan ja ammattitaitoiseen palveluun liittyvät tekijät. Toimitustemme luotettavuus ja tarkkuus arvioitiin kyselyn tekijöistä kaikkein korkeimmalle. Myyntihenkilöstömme sai korkean arvosanan sekä palveluasenteen että osaamisen suhteen.

iLOQille taas erinomaiset NPS-pisteet tärkeimmiltä asiakasryhmiltä

Vaikka pieniä puutteita esiintyykin aina, yleisesti ottaen kyselyyn osallistuneet loppukäyttäjät kuvailivat iLOQin ratkaisuja innovatiivisiksi, helppokäyttöisiksi, luotettaviksi ja turvallisiksi. Samojen loppukäyttäjien mielestä turvallisuus ja luotettavuus ovat tärkeimpiä tekijöitä mitä tahansa lukitusjärjestelmää valittaessa. Kaiken kaikkiaan tästä voidaan päätellä, että vaikka kehityksen varaa on aina, näytämme onnistuneen hyvin monen tekijän suhteen.