iLOQ

Tuloslaskelman liitetiedot

 

2017 2016 2017 2016
1. HENKILÖSTÖKULUT iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Palkat ja palkkiot 5 634 407,70 5 110 340,40 3 277 485,92 3 117 790,26
Eläkekulut 1 025 510,44 731 820,99 707 037,10 553 231,33
Muut henkilösivukulut 321 809,06 173 833,51 130 595,12 166 071,97
Yhteensä 6 981 727,20 6 015 994,91 4 115 118,14 3 837 093,56
Henkilöstöä keskimäärin 78 62 52 46
2017 2016 2017 2016
2. POISTOT JA ARVONALENTUMISET iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Suunnitelman mukaiset poistot 927 791,69 932 610,50 922 665,28  925 378,12
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 56 925,59 361 104,34 56 925,59 361 104,34
Yhteensä 984 717,28 1 293 714,84 979 590,87 1 286 482,46
2017 2016 2017 2016
3. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT iLOQ-konserni iLOQ-konserni iLOQ Oy iLOQ Oy
Rahoitustuotot
Korkotuotot konsernin sisäinen 47 370,36 48 630,93
Muut rahoitustuotot 137 970,73 91 558,64 137 941,22 91 495,30
Yhteensä 137 970,73 91 558,64 185 311,58 140 126,23
Rahoituskulut
Korkokulut 22 780,98 26 755,64 22 780,98 26 755,64
Muut rahoituskulut 320 379,09 66 864,90 314 321,38 63 710,71
Yhteensä 343 160,07 93 620,54 337 102,36 90 466,35