iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 9

Liiketoiminnan muut kulut

1 000 euroa 2019 2018
Toimitila- ja ajoneuvokulut 791 1 099
ATK-laite ja ohjelmakulut 768 569
Kone- ja kalustokulut 355 543
Myynti- ja markkinointikulut 2 756 1 838
Tutkimus- ja tuotekehityskulut 1 387 552
Valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset 0 0
Hallinnolliset kulut 1 626 1 877
Muut kuluerät 2 603 2 289
Yhteensä 10 286 8 766
Vuonna 2019 toimitila- ja ajoneuvokulut sisältävät lyhytaikaisia vuokrakuluja 20 tuhatta euroa ja 20 tuhatta euroa vähäarvoisia vuokrakuluja.

ATK-laite ja ohjelmakulut sisältävät 23 tuhatta euroa vähäarvoisia vuokrakuluja.

Vuonna 2019 hallinnolliset kulut sisältävät 47 tuhatta euroa strategisten vaihtoehtojen selvittämiseen liittyviä kuluja.

Tilintarkastajien palkkiot
1 000 euroa 2019 2018
Tilintarkastus 42 26
Muut varmennuspalvelut 0 0
Veroneuvonta 6 5
Muut palvelut 99 104
Yhteensä 146 135