iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 8

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet

1 000 euroa 2019 2018
Aineettomat oikeudet 139 119
Muut aineettomat hyödykkeet 1 420 743
Yhteensä 1 558 862
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
1 000 euroa 2019 2018
Koneet ja kalusto 460 285
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 33 32
Käyttöoikeusomaisuuserät 932 0
Yhteensä 1 425 317
     
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 2 983 1 179