iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 6

Materiaalit ja palvelut

1 000 euroa 2019 2018
Aine, tarvike ja tavara ostot 27 938 23 896
Varaston muutos -1 612 -2 031
Takuukustannukset -153 -66
Ulkopuoliset palvelut 825 829
Yhteensä 26 998 22 628