iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 5

Konsernirakenne ja hankinnat

iLOQ konsernin konsernirakenne on kuvattu alla:

Tähän kaavio

Konsernitilinpäätös sisältää seuraavat yhtiöt:
Tytäryhtiön nimi: Kotipaikka Omistusosuus %
iLOQ Sverige AB Ruotsi 100
iLOQ Deutschland GmbH Saksa 100
iLOQ Nederland BV Alankomaat 100
iLOQ Denmark ApS Tanska 100
iLOQ Norge AS Norja 100
iLOQ France SAS Ranska 100
iLOQ Iberia SLU Espanja 100
iLOQ UK Ltd Iso-Britannia 100

Tilikaudella 2019 iLOQ avasi uuden tytäryhtiön Iso-Britanniassa. Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tai myytyjä liiketoimintoja vuonna 2019.

Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöinä myös iLOQ USA Inc. ja iLOQ Canada Inc. Nämä ovat toimimattomia yhtiöitä.