iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 34

Vastuut ja vakuudet

Leasingsopimuksista maksettavat määrät 2019 2018
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 50 48
Myöhemmin maksettavat 41 54
Yhteensä 92 102
Muut vastuusitoumukset
Standby-remburssi 1 363 1 332
Vuokravastuut 620 663
Yritysluottokortit 49 68
Yhteensä 2 031 2 064
Yhtiö on antanut iLOQ Sverige AB:n puolesta vakuuden arvoltaan 12 846,04 euroa, joka liittyy tytäryhtiön toimitilavuokraan. Lisäksi yhtiö on antanut iLOQ Sverige AB:n puolesta takauksen arvoltaan 91 120,63 euroa, iLOQ Danmark ApS:n puolesta takauksen arvoltaan 107 643,36 euroa, iLOQ Norge AS:n puolesta takauksen arvoltaan 98 325,29 euroa ja iLOQ Iberia SLU:n puolesta takauksen arvoltaan 63 955,83 euroa.  Takaukset liittyvät autoleasing-sopimuksiin. Lisäksi yhtiöllä on tililuotto 5 000 000 euroa, jota on käytetty tilikauden 2019 aikana.

Vuonna 2019 yhtiö on antanut vakuuden arvoltaan 141 700 000 euroa emoyhtiö Capnor Weasel Bidco Oy:n puolesta rahoitusjärjestelyjä varten.

Annetut vakuudet
Annetut vakuudet 8 300 8 300
Yhteensä 8 300 8 300

Vuonna 2019 muiden puolesta annetut vakuudet sisältää 141 700 000 € emoyhtiö Capnor Weasel Bidco Oy:n rahoitukseen liittyvän yrityskiinnityksen.