iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 25

Ehdolliset sitoumukset

Vakuudet ja vastuusitoumukset
1 000 euroa 2019 2018
Vastuusitoumukset
Luottolimiitti 5 000 5 000
Standby-remburssi 1 363 1 332
Vuokratakaus 167 146
Yritysluottokortti 49 89
Yhteensä 6 579 6 567
Tililuottoa 5 000 000 euroa on käytetty  tilikausien 2018-2019 aikana.

Standby -remburssi on valuuttamääräinen remburssi. Vastuun määrä valuutassa on 1 500 000 dollaria.

1 000 euroa 2019 2018
Omasta puolesta annetut vakuudet 8 300 8 300
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuus 141 713 13
Takaus 361 292
Yhteensä 150 374 8 605

 

Vuonna 2019 muiden puolesta annetut vakuudet sisältää 141 700 000 € emoyhtiö Capnor Weasel Bidco Oy:n rahoitukseen
liittyvän yrityskiinnityksen.

Kovenantit

Konsernin kovenanttiehtoja on kuvattu liitetiedossa 22 Riskienhallinta.

Oikeudenkäynnit

Konsernilla ei ole ollut olennaisia vireillä olevia oikeudenkäyntejä 2018-2019.