iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 24

Varaukset

1 000 euroa 2019 2018
Pitkäaikainen varaus 460 314
Lyhytaikainen varaus 314 710
Yhteensä 774 1 024

Konserni myöntää toimittamilleen iLOQ -tuotteille takuun. Konsernissa syntyy kustannuksia lukkojärjestelmien korjaus-, vaihto- ja huoltotoimenpiteista, jotka toteutetaan konsernin kustannuksella. Näistä takuukorjauksista konsernissa kirjataan takuuvaraus. Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemukseen viallisista tuotteista.

 

1 000 euroa Takuuvaraus
Takuuvaraus 1.1.2019 1 024
Takuuvarauksen lisäys kaudella 460
Takuuvarauksen purku (yli 2 vuotta) -407
Toteutuneet takuukustannukset -303
Takuuvaraus 31.12.2019 774
   
1 000 euroa Takuuvaraus
Takuuvaraus 1.1.2018 1 258
Takuuvarauksen lisäys kaudella 314
Takuuvarauksen purku (yli 2 vuotta) -128
Toteutuneet takuukustannukset -420
Takuuvaraus 31.12.2018 1 024