iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 23

Vuokrasopimusvelan maturiteetti

1 000 euroa 2019
12 kuukauden kuluessa 987
1 – 5 vuoden kuluttua 819
Yli 5 vuoden kuluttua 0
Yhteensä 1 806
   
Vertailuvuotta koskeva, ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
   
1 000 euroa 2018
12 kuukauden kuluessa 711
1 – 5 vuoden kuluttua 795
Yli 5 vuoden kuluttua 0
Yhteensä 1 506