iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 16

Rahavarat

1 000 euroa 2019 2018
Käteinen raha ja pankkitilit 4 110 1 218
Rahavarat taseessa 4 110 1 218

Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä nostettavissa 5 miljoonan euron luottolimiitti. Limiitti ei ole käytössä tilinpäätöshetkellä 31.12.2019.