iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 14

Vaihto-omaisuus

1 000 euroa 2019 2018
Tavarat 6 691 5 119
Matkalla olevat tavarat 401 413
Yhteensä 7 092 5 532

Vaihto-omaisuus koostuu lukkotuotteisiin liittyvistä materiaaleista.