iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 13

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Omistetut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2019
        Käyttöoikeusomaisuus 2019  
1 000 euroa Koneet ja kalusto Keskeneräinen käyttöomaisuus Muut aineelliset hyödykkeet Autot Toimitilat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2019 1 998 268 200 0 0 2 466
IFRS16-standardin käyttöönotto 659 1 289 1 948
Lisäykset 996 484 41 543 162 2 227
Vähennykset -45 0 -45
Siirto erien välillä 0 -199 0 -199
Hankintameno 31.12.2019 2 994 553 241 1 157 1 451 6 397
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 1.1.2019
957 0 103     1 060
Tilikauden poistot 460 0 33 348 541 1 383
Arvonalentumiset 0 0 0 0
Kertyneet poistot ja
arvonalentumiset 31.12.2019
1 417 0 136 348 541 2 443
Kirjanpitoarvo 1.1.2019 1 041 268 96 0 0 1 405
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 1 577 554 104 809 909 3 954
Tilikauden 2019 lopun keskeneräinen käyttöomaisuus 554 tuhatta euroa sisältää pääosin uusien lukkojen tuotantolaitteiden ennakkomaksuja.
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2018
1 000 euroa Koneet ja kalusto Keskeneräinen käyttöomaisuus Muut aineelliset hyödykkeet     Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 1 242 164 159 1 565
Lisäykset 756 104 41 901
Hankintameno 31.12.2018 1 998 268 200     2 466
Kertyneet poistot ja  arvonalentumiset 1.1.2018 685 0 58     743
Tilikauden poistot 272 0 45 317
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 957 0 103     1 060
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 557 164 100     821
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1 041 268 96     1 406

Tilikauden 2018 lopun keskeneräinen käyttöomaisuus 268 tuhatta euroa sisältää pääosin uuden NFC-lukon tuotantolaitteiden ennakkomaksuja.