iLOQ-vuosikertomus 2019

Liite 10

Rahoitustuotot ja -kulut

Kirjattu tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan

Rahoitustuotot
1 000 euroa 2019 2018
Muut rahoitustuotot 106 146
Yhteensä 106 146
Rahoituskulut
1 000 euroa 2019 2018
Korkokulut vuokrasopimusveloista -53 -17
Muut korkokulut -32
Muut rahoituskulut -376 -261
Yhteensä -461 -278
Nettorahoituskulut -355 -132

Erät muut rahoitustuotot ja -kulut koostuvat pääasiallisesti emoyhtiön valuuttakurssivoitoista ja –tappioista.