iLOQille merkittävä sopimus Ruotsista

Elokuussa 2021 iLOQ allekirjoitti Ruotsissa ainutlaatuisen globaalin puitesopimuksen Pohjoismaiden johtaviin kiinteistöyhtiöihin kuuluvan SBB:n kanssa. Viisivuotisen sopimuksen mukaan yhtiö päivittää sopimuskauden loppuun mennessä vähintään 50 prosenttia Ruotsissa sijaitsevista 1 600 kiinteistöstään iLOQin ratkaisulla.

Mittakaavan ymmärtäminen on tärkeää

Suuret asuntoyhtiöt ja kiinteistönomistajat ovat hyvin kiinnostuneita keskitetyistä hallintaratkaisuista, jotka tarjoavat joustavuutta, skaalattavuutta ja luotettavuutta sekä uusia digitaalisia ominaisuuksia ja lisäarvoa. Kun etäisyydet ovat pitkiä ja yksikkömäärät suuria, ratkaisumme järkevyys korostuu elinkaarikustannusten pienentyessä ja kokemuksen parantuessa niin asukkaiden kuin kiinteistönhallinnan näkökulmasta.

SBB on moderni ja eteenpäin katsova kiinteistönomistaja ja asuntoyhtiötoimija, joka on tunnettu panostamisestaan vastuullisuuteen ja kestävyyteen. Heille oli selvää, että mekaaninen pääsynhallinta halutaan vaihtaa digitaaliseksi kaikissa kiinteistöissä. Paristottomiin lukkoihin ja avaimiin perustuvan ratkaisumme kestävyys ja pienemmät elinkaarikustannukset saivat SBB:n kiinnostumaan yhteistyöstä.

Yhteistyömme tavaramerkkeinä ovat älykäs suunnittelu ja nopea päätöksenteko. Sopimus allekirjoitettiin vain kuusi kuukautta neuvotteluiden alkamisesta. Sitä ennen toteutettiin pilottihanke, jonka avulla todistettiin, että iLOQ 5 Series -teknologian suorituskyky ja ominaisuudet pystyvät vastaamaan asiakkaan vaativiin tarpeisiin sekä laajan volyymin ja maantieteellisen kattavuuden vaatimuksiin.

Kestävyyteen ja elinkaarikustannuksiin liittyvät tekijät saivat iLOQin voittamaan SBB:n puolelleen.”

Huolellinen suunnittelu

Tiesimme alusta alkaen, että on tärkeää luoda toimiva suunnitelma, joka käsittää sekä ensimmäisen vaiheen asennukset että iLOQin laajenemisen SBB:n kiinteistöissä. Ruotsissa toteutettavaa hanketta on suunniteltu perusteellisesti kumppaniverkoston avulla. Tähän liittyy hankkeen määritteleminen, vastuussa olevien yhteyshenkilöiden nimeäminen sekä rakenteen ja aikajanan luominen.

Menestyksekkään ja pitkäaikaisen yhteistyön onnistuminen vaatii määrittely-, suunnittelu- ja jäsentämisvaiheiden tekemistä oikein.”

Tällä hetkellä SBB:n Ruotsissa sijaitsevat kiinteistöt on jaettu neljään alueeseen, joissa jokaisessa on käytössä oma laaja iLOQin lukitusjärjestelmänsä. Menetelmä mahdollistaa järjestelmän laajentamisen jokaisella alueella ilman kapasiteetin kuormittumisen vaaraa. Tämän suuruusluokan hankkeet saattavat jopa kaksinkertaistua lyhyessäkin ajassa, joten menestyksekkään ja pitkäaikaisen yhteistyön onnistuminen vaatii määrittely-, suunnittelu- ja jäsentämisvaiheiden tekemistä oikein.

Kumppanuuden tuoma lisäarvo

Kun SBB:n kaltaiset asiakkaat etsivät kiinteistöihinsä uusia ratkaisuja, he hakevat yhteistyökumppaneita, jotka ymmärtävät tiiviin yhteistyön merkityksen sekä ratkaisuja, jotka tuottavat tavallista suurempaa arvoa. Helpon integroitavuuden ansiosta iLOQin lukitusjärjestelmän arvo on huomattavasti perinteisiä mekaanisia ratkaisuja suurempi, ja tätä tukee erityisesti hiljattain julkaistu iLOQ HOME -sovellus.

Avain ei ole enää pelkkä metallinpala – sen arvo perustuu sen sisältämään dataan ja kulkuoikeuksiin. Sekä iLOQ että SBB odottavat innolla tulevaa ja ovat yhdessä suunnannäyttäjinä pääsynhallintaratkaisuissa, jotka tukevat uudenlaista, älykkäämpää asumista.

Nykyään avaimen arvo perustuu sen sisältämään dataan ja kulkuoikeuksiin.”