Liiketoiminnan kasvattaminen vakiintuneilla markkinoilla

Thomas Thörewik Myyntijohtaja, iLOQ

Vuosi 2021 oli jälleen kerran jatkuvan kasvun vuosi. Laajensimme uusille maantieteellisille markkinoille ja uusiin asiakassegmentteihin. Suuri osa kasvustamme tulee kuitenkin keskeisestä liiketoiminnastamme ja markkinoista, joissa toimintamme on jo vakiintunutta. Menestys näillä vakiintuneilla markkinoilla on elintärkeää jatkuvalle suorituskyvyllemme liiketoiminnassa.

Kautta linjan on näkyvissä positiivista kasvua ja kehitystä.”
Thomas Thörewik, myyntijohtaja, iLOQ

Palvelukyvyn ylläpito kasvun aikana

Asumisen sektori on ollut elinehtomme ja sitä se tulee myös olemaan. Näemme jatkuvaa kasvua maissa, joissa meillä on jo vahva markkinaosuus, erityisesti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa. Yksikään myyntiyksikkö ei suoriudu heikosti ja kautta linjan on näkyvissä positiivista kasvua ja kehitystä. Lisäksi Keski- ja Etelä-Euroopassa on edelleen paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.

Menestyksen keskellä on kuitenkin tärkeää muistaa keskittyä ja pysyä nöyränä. Tähän mennessä olemme pystyneet vastaamaan kaikkeen markkinakysyntään pienin tai olemattomin viivästyksin. Onkin olennaista, että olemme jatkossakin kumppani, jonka kanssa on helppoa ja tehokasta tehdä yhteistyötä. Näin pysymme kilpailussa mukana. Kasvu ja teknologiset harppaukset eivät kuitenkaan voi tapahtua palvelukykymme kustannuksella. Osa strategiaamme on tarjota kansainvälisille kumppaniverkostoillemme parhaat mahdolliset työvälineet. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitämme kumppaniportaaliamme jatkuvasti. Portaali palvelee yli tuhatta kumppania maailmanlaajuisesti.

Osa strategiaamme on tarjota kansainvälisille kumppaniverkostoillemme parhaat mahdolliset työvälineet.”
Thomas Thörewik, myyntijohtaja, iLOQ

iLOQin vetovoima asumisen sektorilla

Vahva kumppaniverkostomme on ollut yksi syy sille, että yhä useampi asuinrakennusyhtiö valitsee iLOQin. Toisena syynä ovat edulliset omistamisen kokonaiskustannukset. Lisäksi kykymme tarjota digitaalista pääsynhallintaratkaisua erottaa meidät kaikista kilpailijoistamme, sillä ratkaisumme on käytännössä huoltovapaa koko elinkaarensa aikana. Neljäs ja alati merkittävämpi tekijä on kykymme tukea esimerkiksi asuinrakennusyhtiöitä, kiinteistönomistajia ja asumisyhdistyksiä sekä heidän vastuullisuustavoitteitaan.

Vastuullisuus on tekijä, joka jokaisen nykyaikaisen yrityksen tulisi ottaa huomioon.”
Thomas Thörewik, myyntijohtaja, iLOQ

Jokaisen nykyaikaisen yrityksen tulisi ottaa huomioon vastuullisuus, sillä kuluttajat ja markkinat vaativat sitä yrityksiltä jo ihan yleisesti. Asumisen sektori ja kaupallinen rakennussektori ovat jo reagoineet tähän. Esimerkiksi SBB Ruotsissa on sitoutunut siihen, että ainakin 50 prosentissa sen kaikista uusista rakennushankkeista käytetään vastuullisuussyistä rakennusmateriaalina puuta. SBB on myös hyvä referenssi meille, koska olemme allekirjoittaneet laajan puitesopimuksen heidän kanssaan. Toimitamme nyt huoltovapaita ja paristottomia digitaalisia lukitusratkaisuja moniin heidän asuinrakennuksistaan ympäri maata ja siten parannamme SBB:n kokonaisvastuullisuutta.

Asiakaskoon kasvu kaikissa asiakassegmenteissä

SBB on yksi Pohjoismaiden suurimmista sosiaaliseen infrastruktuuriin ja asuintalohankkeisiin keskittyvistä kiinteistöyhtiöistä ja hyvä esimerkkitapaus suunnasta, johon liiketoiminta vaikuttaa kehittyvän. Asiakkaamme ja heidän toimintansa koko kasvavat jatkuvasti. Kasvua tapahtuu niin rakennetuissa ympäristöissä, kuten asuin- ja kaupallisissa rakennuksissa, kuin tekniselläkin alalla, jolle mobiili S50-ratkaisumme kohdistuu. Monien vahvojen referenssien ansiosta olemmekin nyt paljon kiinnostavampi ja vakuuttavampi toimija kuin viisi vuotta sitten.

Monien vahvojen referenssien ansiosta olemmekin nyt paljon kiinnostavampi ja vakuuttavampi toimija kuin viisi vuotta sitten.”
Thomas Thörewik, myyntijohtaja, iLOQ

Lisäarvoa vaativille loppukäyttäjille

Teknologiamme ovat lisäksi muuttumassa yhä kiinnostavammiksi ja tärkeämmiksi loppukäyttäjille. Olemme jopa havainneet loppukäyttäjien luomaa houkutusvaikutusta ja odotamme tämän vaikutuksen vain kasvavan iLOQ HOME -ratkaisun lanseerauksen myötä. Sen käyttäjäkokemus on täysin uudenlainen, ja digitaalinen pääsynhallintaratkaisu tuo asukkaille lisäarvoa. Maailman digitalisoituessa ja viime vuosina etätyöskentelyn lisäännyttyä, kiinnostus mobiilikäyttöistä S50-pääsynhallintaratkaisua kohtaan on kasvanut asuinkiinteistöissä, kuten opiskelija-asuntoloissa.

Kestävien teknologioiden, mobiiliavainten ja älypuhelimen lisäarvopalvelujen myötä voimme odottaa, että digitaalinen vallankumous on jatkuvaa. Olemme todella iloisia siitä, että voimme olla luomassa uutta älyasumisen aikakautta, joka on kaukana pelkkien mekaanisten lukkojen ja avainten maailmasta. Vielä on töitä tehtävänä, mutta lähestymme jo tavoitettamme.