Isommilla harppauksilla kohti pienempää hiilijalanjälkeä

Kuinka kestävä kehitys ohjaa toimintaamme

Kestävällä kehityksellä on alusta asti ollut merkittävä rooli iLOQin tarinassa. Yrityksemme ensimmäinen teknologinen innovaatio oli pääsynhallintaratkaisu, jossa ei tarvita paristoja eikä johdotuksia. Tämä ratkaisu on itsessään energiatehokas, omavoimainen ja elinkaarikustannuksiltaan tehokas ennen kaikkea asiakkaidemme näkökulmasta. Samalla se on erinomainen kestävän kehityksen kannalta. Tämän markkinoita uudistavan innovaation pohjalta iLOQ on rakentunut yhtiöksi joka se on tänään: Kestävän kehityksen arvoihin pohjautuva teknologiayritys, joka tarjoaa pilvipohjaisia pääsynhallintaratkaisuja kaikkialla maailmassa.

Kohti kestävää tulevaisuutta

Rakennamme kestävää kasvua, joka perustuu vastuullisiin tuotteisiin ja toimintaan. Samalla pystymme siirtämään kestävän kehityksen hyödyt asiakkaillemme.”
Erja Sankari, operatiivinen johtaja, iLOQ

Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan ilmastonmuutos on yksi suurimmista kohtaamistamme uhkista maailmassa. Vuonna 2021 iLOQ loi yrityksen kestävän kehityksen strategian ja tavoitteet. Teimme laajan analyysin yhtiömme kasvihuonekaasupäästöistä ja voimme ylpeänä todeta, että Scope 1 ja Scope 2 -alueille toimimme jo hiilineutraalisti. Sitoudumme pysymään jatkossakin omassa toiminnassamme hiilineutraalina, aktiivisesti etsimään keinoja Scope 3:n minimoimiseksi, sekä saavuttamaan täyden hiilineutraaliuden koko arvoketjussamme vuonna 2050.

Strateginen lähestymistapa

Kestävän kehityksen strategia on keskeinen osa liiketoimintastrategiaamme. Niitä ei voi erottaa toisistaan.”
Timo Pirskanen, talousjohtaja, iLOQ

Kestävän kehityksen strategia on keskeinen osa liiketoimintastrategiaamme. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Vuonna 2021 päivitimme liiketoimintastrategiamme ja toimme kestävän kehityksen kiinteäksi osaksi pitkän tähtäimen tavoitteitamme. Näemme, että kestävä kehitys tukee yhtiön kannattavan kasvun tavoitetta. Kestävän kehityksen ohjelmamme kattaa koko arvoketjun tuotekehityksestä toimitusketjuun. Samalla kun toteutamme omaa kestävän kehityksen ohjelmaamme, autamme asiakkaitamme heidän tavoitteidensa saavuttamisessa.

Kolme keskeistä aluetta uudessa strategiassamme ovat i) kestävän kehityksen valmiuksien ja ymmärryksen jatkuva sisäinen kehittäminen, ii) kumppaniemme kestävän kehityksen mukaisen toiminnan parantaminen ja iii) kestävän kehityksen sijoittaminen tuotekehityksen keskiöön.

Uudet, tiukemmat ESG-kriteerit ja kestävään kehitykseen liittyvä EU-taksonomia kiihdyttävät kestävyysdatan keruun ja raportoinnin kehitystä. iLOQin olennaisuusanalyysissä haastattelimme muun muassa jälleenmyyjiämme, komponenttitoimittajiamme, työntekijöitämme sekä talouselämän asiantuntijoita, mikä auttoi meitä selkiyttämään kestävän kehityksen painopistealueet. Tavoitteenamme oli määrittää kestävän kehityksen strategia ja ohjelma sekä sitouttaa koko henkilöstömme toteuttamaan sitä. Uusi strategiamme julkaistiin näyttävästi koko henkilöstöllemme Saksan Leverkusenissa marraskuussa 2021.

Strategiasta konkreettisiin toimiin

Strategia otettiin vastaan innostuneesti, ja koko henkilöstöä koskevat eettisten pelisääntöjen koulutukset käynnistettiin vuoden 2022 alussa. Kaikki työntekijämme ovat myös allekirjoituksellaan sitoutuneet näihin periaatteisiin. Edellytämme, että toimittajamme sitoutuvat noudattamaan samoja periaatteita. Olemme päivittäneet toimittajien eettisten pelisääntöjen ohjeiston ja käynnistäneet avaintoimittajien koulutukset alkuvuodesta 2022.

iLOQ:n omasta toiminnasta ei synny kasvihuonepäästöjä, siksi keskeisin positiivinen ympäristövaikutuksemme on valmistusketjun kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Edellytämme toimittajiltamme jatkuvia parannuksia valmistusketjun kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Nämä toimienpiteet voivat liittyä esimerkiksi tuotannon energiatehokkuuden parantamiseen ja logistiikan virtaviivaistamiseen. Olemme ottaneet käyttöön kasvihuonepäästöjen säännöllisen mittauksen ja raportoinnin. iLOQin innovatiivisen hengen mukaisesti päätimme, että pelkkä datan laskeminen raportointikauden lopussa ei riitä – haluamme seurata kasvihuonekaasupäästöjä reaaliajassa.

Jatkuvaa innovaatiota

Menestyksemme rakentuu koko arvoketjumme kestävän kehityksen osaamiselle.”
Erja Sankari, operatiivinen johtaja, iLOQ

Olemme julkaisseet oman kasvihuonepäästöjen seurannan ja raportoinnin työkalun yhteistyökumppanimme kanssa. Pystymme sen kautta saamaan jo nyt luotettavia kolmannen osapuolen todentamia päästötietoja ja kehitämme dataa jatkuvasti yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Tulemme jatkossakin suosimaan toimittajia, jotka osoittavat sitoutumista ja konkreettisia kestävän kehityksen tuloksia. Menestyksemme rakentuu vahvasti koko arvoketjumme kestävän kehityksen osaamiselle.

Oppiminen ja halu kehittyä ovat avainasemassa parantaessamme hiilijalanjälkeämme ja luodessamme ympäristöystävällisempää pääsynhallinta-alaa. Yrityksemme ydin – asiakaslähtöinen ajattelu, innovatiivisuus ja elämänpituinen oppiminen – auttavat meitä kasvamaan yrityksenä. Uudet ideat ja oivallukset viedään käytäntöön osana tuotekehityksen ja valmistuksen toimintaa. Etsimme jatkuvasti tapoja edistää materiaali- ja energiatehokkuutta sekä teknologista kehitystä, jotka omalta osaltaan hidastavat ilmaston lämpenemistä tuotteiden koko elinkaaren aikana.