Vahvan kasvun tiellä

Heikki Hiltunen, Toimitusjohtaja, iLOQ

Vahvan kasvun tiellä

iLOQ on jatkanut voimakasta kasvuaan jopa näinä globaalisti haastavina aikoina. Yritys saavutti kasvua kaikilla aloilla – kunnianhimoisten liikevaihtotavoitteiden saavuttamisesta globaalin ulottuvuuden laajentamiseen ja henkilöstömäärän kasvuun. iLOQ on kasvanut merkittäväksi kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi langattomissa digitaalisissa pääsynhallinnan ratkaisuissa. iLOQin liikevaihto ylitti vuonna 2021 ensimmäistä kertaa sata miljoonaa euroa, ja toimintaa on kaikissa maanosissa. Vuoden 2021 kuluessa uusia työntekijöitä aloitti iLOQilla 55.

Jatkuvaan menestykseen on vaikuttanut onnistunut kannattavan kasvun strategia ja sen toteuttaminen pandemiasta huolimatta. Vuonna 2020 pystyimme vaikeissa ja epävarmoissa olosuhteissa toteuttamaan strategiaamme tavoitteista tinkimättä. Näin iLOQ pystyi jatkamaan menestyksen tiellä myös vuonna 2021. Lisäksi maailmanlaajuisten logistiikkahaasteiden sekä raaka-aineiden ja tiettyjen elektroniikkakomponenttien saatavuusvaikeuksien oikea-aikainen ennakointi sekä niihin reagointi on mahdollistaneet nopeat toimitusajat asiakkaillemme ja sen myötä vahvan kannattavan kasvun jatkumisen vuonna 2021.

Emme ole koskaan halunneet olla perinteinen lukitusalan yritys. Näemme itsemme disruptiivisena huipputeknologian kasvuyrityksenä, jonka missiona on kiihdyttää siirtymistä digitaaliseen omavoimaiseen langattomaan lukitukseen ja pääsynhallintaan.”

Maine kasvun veturina

Tunnettuuden ja maineen rakentaminen on keskeinen osa kasvutarinaamme. Vaikka loistavilla asiakasreferensseillä ja onnistuneilla asiakasprojekteilla on helppo vakuuttaa uudet asiakkaat, brändin ja yrityksen tunnettuus ja mielikuva ovat tekijöitä, jotka auttavat meitä luomaan itsestämme luotettavan kumppanin. Yhteistyökumppanuus F1-maailmanmestari Kimi Räikkösen kanssa on tuonut meille sellaista julkisuutta ja kansainvälistä uskottavuutta ja näkyvyyttä, jota emme olisi voineet saavuttaa ilman toimivaa kumppanuutta hänen kanssaan.

Ennakoitu 23 prosentin kasvu digitaalisen pääsynhallinnan markkinoilla (vuodesta 2019 vuoteen 2023) on myös toiminut iLOQin kasvun kiihdyttäjänä. Olemme pyrkineet ennakoimaan tätä aktiivisesti ja jatkaneet ylpeänä uranuurtajana niin mekaanisen kuin elektronisen pääsynhallinnan alalla. Emme ole kuitenkaan perinteinen lukitusalan yritys. ”Emme ole koskaan halunneet olla perinteinen lukitusalan yritys. Näemme itsemme disruptiivisena huipputeknologian kasvuyrityksenä, jonka missiona on kiihdyttää siirtymistä digitaaliseen omavoimaiseen langattomaan lukitukseen ja pääsynhallintaan.”

Pystymme nyt tarjoamaan käyttäjäkokemuksia ja etuja, joihin perinteinen lukko ja avain eivät koskaan enää sovi.”

Megatrendit tukevat visiotamme

Olemme aina olleet digitaaliseksi syntynyt yritys. Trendit suosivat väistämätöntä siirtymistä mekaanisista lukoista ja avaimista digitaaliseen pääsynhallintaan, ja ne ovatkin globaalin liiketoiminnan eturintamassa. Yksi merkittävistä trendeistä on SaaS (Software as a Service) -ratkaisujen suosio verrattuna fyysisiin tuotteisiin, ja trendi on ollut iLOQin liiketoiminnan ytimessä alusta lähtien. Toimintamme on perustunut pilvipohjaisiin digitaalisiin ratkaisuihin jo vuodesta 2006. 

Uskomme, että siirtymä fyysisistä avaimista älypuhelimien käyttöön avaimina kiihtyy entisestään. Näemme tämän jo toiminnassamme ja odotamme innolla avaimettoman digitaalisen pääsynhallinnan aikakautta. Uudet digitaaliset alustat auttavat myös laajentamaan pääsynhallinnan merkitystä meidän kaikkien elämässä. Ohjelmistokehityksen ja kolmannen osapuolen integrointimahdollisuuksien avulla pystymme nyt tarjoamaan käyttäjäkokemuksia ja etuja, joihin perinteinen lukko ja avain eivät koskaan enää sovi. iLOQ HOME -sovelluksen avulla luomme käyttäjille täyden hallinnan ja teemme mobiililaitteesta avaimen älykkäämpään ja entistä turvallisempaan arkeen.

Tämä liittyy trendiin, joka juontaa juurensa meneillään olevasta digitaalisesta muutoksesta. Se on tilauspohjaisten palveluiden kasvava suosio. Samoin kuin kassamagneetit tekivät tilaa Netflixille, uskomme Access as a Service -konseptin olevan pääsynhallinnan tulevaisuus ja tapa, jollaisena sitä ostetaan ja kulutetaan. 

Kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu osaksi yritysstrategiaamme ja -toimintaamme.”

Vastuullisuuden integroiminen strategiaan

Viime vuonna työstimme iLOQin kestävän kehityksen ja yritysvastuun strategiaa ja etenemissuunnitelmaa. Vastuullisuudesta ei puhuta enää nurkkapöydissä, vaan siitä on tullut keskeinen puheenaihe. Kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu osaksi yritysstrategiaamme ja -toimintaamme. Näihin asioihin on puututtava, jotta voimme taata menestyksen.

Kestävän kehityksen vaatimukset ovat osa eettisiä periaatteitamme, ja kestävän kehityksen esteet takaavat, että nämä tekijät otetaan huomioon tuotekehityksessä ja innovaatioprosesseissa. Asetamme riman korkealle myös kaikille arvoketjuumme kuuluville kumppaneille. Vaadimme yhteistyökumppaneita allekirjoittamaan ja omaksumaan päivitetyt eettiset periaatteemme. Olemme myös kehittäneet yhteistyössä alan edelläkävijöiden kanssa digitaalista työkalua, jonka avulla pystymme reaaliajassa seuraamaan ja raportoimaan toimittajiemme päästötietoja. Tämä on jälleen yksi tapa, jolla innovaatio ja digitalisaatio tekevät meistä alamme edelläkävijöitä.

Rajojen ylitystä

Kasvu tarkoittaa laajenemista ja ovien avaamista uusille markkinoille. Edellisellä tilikaudella aloitimme toiminnan Isossa-Britanniassa ja Arabiemiraateissa, ja Puolan-toimistomme avataan lähiaikoina. Pandemiasta aiheutuneiden sulkujen ja matkustusrajoitusten aikana olemme hyödyntäneet digitaalisia työkalujamme ja valmiuksiamme ja tehneet pääosin etätöitä. Odotamme kasvun ja laajentumisen jatkuvan myös tulevaisuudessa, sillä suuntaamme Pohjois-Amerikan sekä Aasian ja Tyynenmeren markkinoille tilikaudella 2022.

Lisäksi uskomme asiakassuhteidemme kehittyvän monikansalliseksi yhteistyöksi. Olemme jo ottaneet käyttöön Global Key Account -mallin, jota käytämme televiestintäalan asiakkaiden kanssa maailmanlaajuisesti. Tilanne viittaa siihen, että malli saattaa yleistyä nopeasti muillakin aloilla, esimerkiksi asuinkiinteistösegmentissä.

Tulevaisuus on meidän

Henkilöstömme, jonka varaan yritys on rakennettu, on sitoutuneempi kuin koskaan. Tästä ovat osoituksena työtyytyväisyystutkimuksemme tulokset, joiden mukaan eNPS-arvo oli huikeat 51. Tämä kuvaa hyvin iLOQin henkeä. Joillekin yrityksille kykyjen houkutteleminen voi olla haaste, mutta iLOQ on pystynyt saamaan joukkoonsa lahjakkaita ja motivoituneita lupauksia. Olemme onnistuneet palkkaamaan uusia kykyjä digitaalisten työkalujemme ja uusien työtapojen ansiosta.

Viime vuosien menestys on edellyttänyt henkilöstöltämme paljon. Olemmekin menestyneet yrityksemme kunnianhimon ja tehokkuuden ansiosta. Tiimityö ja yhteinen päämäärä ovat kantaneet meitä näinä vaikeina vuosina. Siksi haluamme jatkossakin pitää huolta henkilöstömme ja kumppaneidemme hyvinvoinnista ja motivaatiosta. Pidämme yllä jatkuvaa vuoropuhelua ja korostamme sisäisen kommunikaation tärkeyttä. Olemme kiitollisia ja hämmästyneitä siitä, kuinka kerta toisensa jälkeen henkilöstömme ylittää odotuksemme.

Vuonna 2021 järjestimme sisäisen tempauksen “100 million race“, ja se yhdisti joukkomme työskentelemään yhteisen tavoitteen hyväksi. Henkilöstö ja yhteistyökumppanit sitoutuivat strategisiin tavoitteisiimme, joiden avulla haluamme kasvattaa myyntimme 100 miljoonaan euroon. Kokoonnuimme henkilöstömme kanssa Saksan Leverkuseniin juhlistaaksemme kampanjan päättymistä ja tavataksemme kollegoitamme ensimmäistä kertaa kasvokkain. Pitkän eristyksissä olon jälkeen tämä oli koskettavin yritystapahtuma, jossa olen koskaan ollut mukana. Olin ylpeä huomatessani, kuinka hyvällä tuulella kaikki olivat, mutta toki noudatimme tilanteen vaatimaa varovaisuutta. Tapahtuma oli ansaittu tauko etätyöstä ja verkkopalavereista. Nämä ihmiset antavat uskoa siihen, että hienoja tuloksia saavutetaan myös tulevaisuudessa.

Strategiamme antaa meille selkeän suunnan tulevaisuutta varten liiketoimintaan, rahoitukseen, yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyvien tekijöiden osalta. Osakkeenomistajien, johdon, henkilöstön ja kumppaneiden jatkuvalla tuella ja sitoutumisella ennakoin tulevan menestyksekkään uuden tilikauden.