iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 25

Ehdolliset sitoumukset

Vakuudet ja vastuusitoumukset
1 000 euroa 2018 2017
Vastuusitoumukset
Luottolimiitti 5 000 1 000
Standby-remburssi 1 332 1 267
Vuokratakaus 146 148
Yritysluottokortti 89 32
Yhteensä 6 567 2 447
Tililuottoa 5 000 000 euroa on käytetty  tilikausien 2017-2018 aikana.

Standby -remburssi on valuuttamääräinen remburssi. Vastuun määrä valuutassa on 1 500 000 dollaria.

1 000 euroa 2018 2017
Omasta puolesta annetut vakuudet 8 300 3 800
Muiden puolesta annetut vakuudet
Vakuus 13 14
Takaus 292 331
Yhteensä 8 605 4 145

 

Kovenantit

Konsernin kovenanttiehtoja on kuvattu liitetiedossa 22 Riskienhallinta.

Oikeudenkäynnit

Konsernilla ei ole ollut olennaisia vireillä olevia oikeudenkäyntejä 2017-2018.

Muut vuokrasopimukset

Konsernin muista vuokrasopimuksista johtuvat vastuut on esitetty liitetiedossa 23 Muut vuokrasopimukset.