Työntekijöiden ja kumppanien vastuullisuus

Työntekijätilastot 2018

Työntekijöiden lukumäärä: 129 (86 vuonna 2017)
Naisia: 23
Miehiä: 106
Keski-ikä: 43
Työntekijöiden vaihtuvuus: +37 (44 uutta, 7 lopettanutta)

iLOQ työllistää monipuolisen joukon ihmisiä, joilla on laajalti erilaista osaamista ja yhteinen arvomaailma. Kaikille emoyhtiön ja tytäryhtiöiden työntekijöille tarjotaan paikallisten asetusten ja lakien mukaiset etuudet (terveydenhuolto, vanhempainvapaa, eläkerahasto jne.). Työllistämme tytäryhtiöissämme pääasiassa paikallisia ihmisiä, koska haluamme tukea paikallista taloutta ja tietotaitoa. Tällä hetkellä iLOQin organisaatiossa työskentelee kahdeksan eri kansallisuuden edustajia. Emme hyväksy työpaikalla minkäänlaista syrjintää, ja tähtäämme tasa-arvoon, monimuotoisuuteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä yrityksen sisällä että kumppaniverkostossamme.

iLOQ vaatii myös kumppaneitaan toimimaan vastuullisesti. Kumppanuussopimuksessamme määritetään suoraan, että kumppaniemme täytyy sitoutua eettiseen toimintaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kansainvälisesti tunnustettujen sosiaalisten ja eettisten standardien mukaisesti. Tämä pitää sisällään SA8000:n ja muiden kansainvälisten eettisten standardien noudattamisen.

Työntekijöiden hyvinvointi
ja kannustimet

iLOQ on kasvava yritys digitaalisen teknologian kaikkein terävimmässä kärjessä. Siksi työntekijöillämme on mahdollisuus osallistua aktiivisesti oman roolinsa määrittelyyn ja kehittämiseen. Matala organisaatiorakenne ja avoin työkulttuuri kannustavat jatkuvaan oppimiseen ja henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Kaikkia uusia työtehtäviä tarjotaan ensin yrityksen sisäisille hakijoille. Kaikille uusille työntekijöille järjestetään monipuolinen perehdyttäminen ja henkilökohtaista ohjausta.

Kannustamme työntekijöitämme osallistumaan sekä työn aikana että työajan ulkopuolella tapahtuviin koulutuksiin, yritysten välisiin projekteihin ja muihin toimintoihin, joiden tavoitteena on ammatillisten taitojen kehittäminen. Kaikille työntekijöille järjestetään henkilökohtainen kehityskeskustelu kahdesti vuodessa. Näissä kahdenvälisissä tapaamisissa arvioidaan työsuoritusta ja keskustellaan työntekijän kokemista epäkohdista, uratoiveista ja kehitystavoitteista. Organisaation sisäisiä työpajoja ja henkilöstökyselyitä järjestetään myös säännöllisesti työtyytyväisyyden mittaamiseksi ja kehitysalueiden löytämiseksi.

Järjestämme lisäksi usein sisäisiä kilpailuja, esimerkiksi myyntikilpailuja, joiden palkinnot liittyvät usein sponsoroimiimme urheilulajeihin ja toimintoihin. Vuonna 2018 palkintoina oli muun muassa lippuja CHL-jääkiekko-otteluihin ja WRC-rallitapahtumiin.

Työterveys ja -turvallisuus

Valvomme tarkasti henkilöstömme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Vuonna 2018 ei tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Emme myöskään kohdanneet yhtään merkittävää terveys- tai hyvinvointiriskiä. Yrityksemme kaikissa tiloissa noudatetaan 5S-metodologiaa (sort, set in order, shine, standardize, sustain), jonka tavoitteena on pitää työpisteet siisteinä, turvallisina ja hyvässä järjestyksessä.

Kaikki sairauslomatapaukset raportoidaan asiaankuuluville viranomaisille paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Tilastojemme mukaan vuonna 2018 pidettiin 133 lääkärin hyväksymää sairauslomapäivää. Tämä luku pitää sisällään tavallisista sairauksista aiheutuneet poissaolot, mutta myös perheen (lasten) sairauksista aiheutuneet poissaolot.

Työterveyden ja -turvallisuuden valvomisen lisäksi kannustamme henkilöstöämme osallistumaan omatoimisesti terveyttä ja työkykyä edistäviin toimiin. Vuonna 2018 Oulun pääkonttorin henkilöstö osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämään Kilometrikisa-pyöräilykampanjaan. Kampanjan aikana yrityksen pyöräilyjoukkue sai kasaan yhteensä 12 189 kilometriä, eli keskimäärin yli 812 kilometriä osallistujaa kohti. Henkilöstön aktiivinen osallistuminen ja myönteinen työilmapiiri ovat saaneet aikaan vahvan yhteishengen ja osallistumisen kulttuurin.

Sponsorointi ja yhteiskunnallinen osallistuminen

Sponsorointi

Vuonna 2018 iLOQ keskitti sponsorointitoimintansa kansainvälistä uraa tavoittelevien, paikallisen ja kansallisen tason nuorten ja kehittyvien osaajien tukemiseen. Sponsorointia hyödynnettiin myynnissä ja asiakkaiden kestitsemisessä sekä tarjoamalla työntekijöille vapaa-aikaan ja viihteeseen liittyviä palkintoja hyvästä suorituksesta.

Urheilusponsorointi (2018):

  • CHL (Champions Hockey League)
  • Teemu Suninen (WRC-rallikuljettaja)

Yhteistyö yliopistojen kanssa

Tavoitteenamme on rakentaa ja säilyttää läheiset suhteet paikallisiin korkeakouluihin. iLOQ on esimerkiksi ollut läheisesti mukana paikallisten teknillisten yliopistojen mielenkiintoisissa väitöskirjaprojekteissa. iLOQin johto on myös pitänyt eri tapahtumissa luentoja ja puheita opiskelijoille, jotka voivat olla tulevaisuudessa arvokkaita työntekijöitämme.

Lahjoitukset

Vuonna 2018 lahjoitimme yrityksen joululahjoihin varatut rahat Baltic Sea Action Groupille projektiin, joka keskittyy Itämeren suojeluun ja ennallistamiseen (merenpohjan hapetus).

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus

Kaikki sähköisiä tai digitaalisia komponentteja sisältävät tuotteemme ovat turvallisia ja matalajännitteisiä. Tuotteissamme ei käytetä myrkyllisiä tai haitallisia materiaaleja.

Yksityisyys ja tietosuoja

Olemme panostaneet tuotteissamme kyberturvallisuuteen, jotta täyttäisimme ja ylittäisimme säädösten asettamat vaatimukset kaikilla markkinoilla. Esimerkiksi kaikki laitteiden välinen tiedonsiirto, asiakaskohtaiset pilvipalvelimet ja hallintaohjelmisto on suojattu AES 256 -salauksella. Asiakkaiden tietosuojan varmistamiseksi noudatamme GDPR-velvoitteita täysimittaisesti kaikessa toiminnassa.

Asiakasvalitusten käsittely

Hoidamme kaikki asiakasvalitukset ja tuotepalautukset standardisoidun prosessin kautta. Kaikki tapaukset käsitellään nopeasti. Vuoden 2018 jälkipuoliskolla asiakasvalitukset käsiteltiin keskimäärin 7,9 päivässä.