iLOQ-vuosikertomus 2018

iLOQ-konserni

Laskelma oman pääoman muutoksista IFRS

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
1 000 euroa Liitetiedot Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2018 17 1 000 380 12 717 7 6 753 20 857
Laaja tulos
Tilikauden tulos 6 493 6 493
Muuntoero 0 -31 0 -31
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -31 6 493 6 462
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 17 688 0 688
Osingonjako -1 786 -1 786
Pääoman palautus -8 254 0 -8 254
Osakeperusteiset maksut 0 15 15
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 -7 566 0 -1 771 -9 337
Oma pääoma 31.12.2018 17 1 000 380 5 151 -25 11 476 17 982
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
 
1 000 euroa Liitetieto Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoero Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017 17 1 000 380 10 315 13 737 12 446
Laaja tulos
Tilikauden tulos 7 183 7 183
Muuntoero 0 -6 0 -6
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -6 7 183 7 177
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 17 2 292 2 292
Osingonjako -1 167 -1 167
Toteutetut osakeoptiot 18 110 0 110
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 2 402 0 -1 167 1 234
Oma pääoma 31.12.2017 17 1 000 380 12 717 7 6 753 20 857