iLOQ-vuosikertomus 2018

iLOQ Oy

Tuloslaskelma FAS

Liitetiedot 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017
Liikevaihto 50 249 40 345
Liiketoiminnan muut tuotot 3
Materiaalit ja palvelut -22 549 -17 834
Henkilöstökulut 28 -5 436 -4 115
Poistot ja arvonalentumiset 28 -1 166 -980
Liiketoiminnan muut kulut -13 017 -8 452
Liikevoitto 8 084 8 965
Rahoitustuotot 28 194 185
Rahoituskulut 28 -270 -337
Voitto ennen satunnaisia eriä 8 008 8 813
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 8 008 8 813
Verot -1 500 -1 622
Tilikauden voitto 6 508 7 191