iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 23

Muut vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

1 000 euroa 2018 2017
12 kuukauden kuluessa 711 623
1 – 5 vuoden kuluttua 795 755
Yli 5 vuoden kuluttua 0 10
Yhteensä 1 506 1 388