iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 9

Liiketoiminnan muut kulut

1 000 euroa 2018 2017
Vuokra- ja leasingkulut 1 099 714
ATK-laite ja ohjelmakulut 569 374
Kone- ja kalustokulut 543 305
Myynti- ja markkinointikulut 1 838 1 189
Tutkimus- ja tuotekehityskulut 552 631
Valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset 0 1
Hallinnolliset kulut 1 877 987
Muut kuluerät 2 289 1 171
Yhteensä 8 766 5 372
Vuonna 2018 hallinnolliset kulut sisältävät 846 tuhatta euroa strategisten vaihtoehtojen selvittämiseen liittyviä kuluja.
Tilintarkastajien palkkiot
1 000 euroa 2018 2017
Tilintarkastus 26 19
Muut varmennuspalvelut 0 1
Veroneuvonta 5 4
Muut palvelut 104 4
Yhteensä 135 28