iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 8

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset hyödykeryhmittäin

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet

1 000 euroa 2018 2017
Aineettomat oikeudet 119 98
Muut aineettomat hyödykkeet 743 627
Yhteensä 862 724
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
1 000 euroa 2018 2017
Koneet ja kalusto 285 182
Muut aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 32 21
Yhteensä 317 204
Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet
1 000 euroa 2018 2017
Muut aineettomat hyödykkeet 0 53
Yhteensä 0 53
Aineelliset hyödykkeet
1 000 euroa 2018 2017
Muut aineelliset hyödykkeet 0 4
Yhteensä 0 4
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 1 179 985