iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 6

Materiaalit ja palvelut

1 000 euroa 2018 2017
Aine, tarvike ja tavara ostot 23 896 18 567
Varaston muutos -2 031 -1 406
Takuukustannukset -66 134
Ulkopuoliset palvelut 829 597
Yhteensä 22 628 17 892