iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 5

Konsernirakenne ja hankinnat

iLOQ konsernin konsernirakenne on kuvattu alla:

Konsernitilinpäätös sisältää seuraavat yhtiöt:
Tytäryhtiön nimi: Kotipaikka Omistusosuus %
iLOQ Sverige AB Ruotsi 100
iLOQ Deutschland GmbH Saksa 100
iLOQ Nederland BV Alankomaat 100
iLOQ Denmark ApS Tanska 100
iLOQ Norge AS Norja 100
iLOQ France SAS Ranska 100
iLOQ Iberia SLU Espanja 100

Tilikaudella 2018 iLOQ avasi uudet maayhtiöt Ranskassa ja Espanjassa. Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tai myytyjä liiketoimintoja vuonna 2018.

Lisäksi konsernilla on tytäryhtiöinä myös iLOQ USA Inc. ja iLOQ Canada Inc., joita ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Nämä ovat toimimattomia yhtiöitä.