iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 34

Vastuut ja vakuudet

Leasingsopimuksista maksettavat määrät 2018 2017
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 48 36
Myöhemmin maksettavat 54 42
Yhteensä 102 78
Muut vastuusitoumukset
Standby-remburssi 1 332 1 267
Vuokravastuut 663 773
Yritysluottokortit 68 24
Yhteensä 2 064 2 064
Yhtiö on antanut iLOQ Sverige AB:n puolesta vakuuden arvoltaan 13 086,55 euroa, joka liittyy tytäryhtiön toimitilavuokraan. Lisäksi yhtiö on antanut iLOQ Sverige AB:n puolesta takauksen arvoltaan 79 445,04 euroa, iLOQ Danmark ApS:n puolesta takauksen arvoltaan 71 866,67 euroa, iLOQ Norge AS:n puolesta takauksen arvoltaan 117 101,41 euroa ja iLOQ Deutschland GmbH:n puolesta takauksen arvoltaan 23 269,28 euroa.  Takaukset liittyvät autoleasing-sopimuksiin. Lisäksi yhtiöllä on tililuotto 5 000 000 euroa, jota on käytetty tilikauden 2018 aikana.
Annetut vakuudet
Annetut vakuudet 8 300 3 800
Yhteensä 8 300 3 800