iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 31

Pitkäaikaiset saamiset ja lyhytaikaiset saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 2018 2017
Pitkäaikaiset saamiset muilta
Lainasaamiset 2 980 2 292
Yhteensä 2 980 2 292
Pitkäaikaiset saamiset muilta ovat lähipiirilainoja yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille. Laina-aika on 10 vuotta ja korko on 12 kk Euribor lisättynä 1,5%. Lainojen vakuutena on avainhenkilöiden annetuilla lainoilla merkitsemät osakkeet.
Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 200 65
Pääomalainasaamiset 810 910
Yhteensä 1 010 975
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3 990 3 267
Lyhytaikaiset saamiset
Lyhyaikaiset saamiset muilta yrityksiltä
Myyntisaamiset 7 858 6 349
Muut saamiset 26 26
Siirtosaamiset 203 157
Yhteensä 8 087 6 532
Lyhyaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
Siirtosaamiset 35 46
Yhteensä 35 46
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 8 123 6 578