iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 29

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2018 2017
Kehittämismenot
Hankintameno 1.1. 2 349 1 320
Lisäykset 2 200 1 028
Hankintameno 31.12. 4 548 2 349
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 0 0
Tilikauden poisto 117 0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 117 0
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 432 2 349
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 984 858
Lisäykset 153 126
Hankintameno 31.12. 1 136 984
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 477 380
Tilikauden poisto 119 98
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 597 477
Kirjanpitoarvo 31.12. 540 506
Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 7 042 6 842
Lisäykset 68 200
Hankintameno 31.12. 7 110 7 042
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. 4 844 4 143
Tilikauden poisto 658 648
Arvonalentumiset 0 53
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 5 502 4 844
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 608 2 198
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 579 5 053