iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 24

Varaukset

1 000 euroa 2018 2017
Pitkäaikainen varaus 314 245
Lyhytaikainen varaus 710 1 013
Yhteensä 1 024 1 258

Konserni myöntää toimittamilleen iLOQ -tuotteille takuun. Konsernissa syntyy kustannuksia lukkojärjestelmien korjaus-, vaihto- ja huoltotoimenpiteista, jotka toteutetaan konsernin kustannuksella. Näistä takuukorjauksista konsernissa kirjataan takuuvaraus. Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemukseen viallisista tuotteista.

 

1 000 euroa Takuuvaraus
Takuuvaraus 1.1.2018 1 258
Takuuvarauksen lisäys kaudella 314
Takuuvarauksen purku (yli 2 vuotta) -128
Toteutuneet takuukustannukset -420
Takuuvaraus 31.12.2018 1 024
1 000 euroa Takuuvaraus
Takuuvaraus 1.1.2017 1 230
Takuuvarauksen lisäys kaudella 246
Takuuvarauksen purku (yli 2 vuotta) -20
Toteutuneet takuukustannukset -198
Takuuvaraus 31.12.2017 1 258