iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 21

Ostovelat ja muut velat

Lyhytaikaiset velat muille
1 000 euroa 2018 2017
Saadut ennakot käyttö- ja ylläpitosopimuksista 214 137
Ostovelat 3 844 3 587
Muut velat 1 309 920
Siirtovelat 1 981 1 601
Yhteensä 7 348 6 245
Ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvot vastaavat niiden käypiä arvoja.

Siirtovelkojen olennaiset erät esitetään alla olevassa taulukossa.

Siirtovelkojen olennaiset erät
1 000 euroa 2018 2017
Siirtovelat
Henkilökulujaksotukset 1 451 1 501
Muut siirtovelat 745 100
Yhteensä 2 196 1 601