iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 16

Rahavarat

1 000 euroa 2018 2017
Käteinen raha ja pankkitilit 1 218 10 871
Rahavarat taseessa 1 218 10 871

Konsernilla oli tilinpäätöshetkellä nostettavissa 5 miljoonan euron luottolimiitti. Limiitti ei ole käytössä tilinpäätöshetkellä 31.12.2018.