iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 14

Vaihto-omaisuus

1 000 euroa 2018 2017
Tavarat 5 119 3 256
Matkalla olevat tavarat 413 245
Yhteensä 5 532 3 501

Vaihto-omaisuus koostuu lukkotuotteisiin liittyvistä materiaaleista.