iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 13

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2018
1 000 euroa Koneet ja kalusto Keskeneräinen käyttöomaisuus Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 1 242 164 159 1 565
Lisäykset 756 104 41 901
Hankintameno 31.12.2018 1 998 268 200 2 466
Kertyneet poistot ja  arvonalentumiset 1.1.2018 685 0 58 743
Tilikauden poistot 272 0 45 317
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 957 0 103 1 060
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 557 164 100 821
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 1 041 268 96 1 406
Tilikauden 2018 lopun keskeneräinen käyttöomaisuus 268 tuhatta euroa sisältää pääosin uuden NFC-lukon tuotantolaitteiden ennakkomaksuja.
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2017
1 000 euroa Koneet ja kalusto Keskeneräinen käyttöomaisuus Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 982 0 76 1 058
Lisäykset 260 164 83 507
Hankintameno 31.12.2017 1 242 164 159 1 565
Kertyneet poistot ja  arvonalentumiset 1.1.2017 499 0 37 536
Tilikauden poistot 182 0 21 203
Arvonalentumiset 4 0 0 4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 685 0 58 743
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 483 0 39 522
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 557 164 100 821