iLOQ-vuosikertomus 2018

Liite 12

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2018
1 000 euroa Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2018 8 968 984 263 10 215
Lisäykset 2 200 152 48 2 400
Hankintameno 31.12.2018 11 168 1 136 311 12 615
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 4 674 478 112 5 263
Tilikauden poistot 685 119 58 862
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018 5 359 597 170 6 126
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 4 295 506 151 4 952
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 5 810 539 141 6 489
Aineettomat hyödykkeet 2017
1 000 euroa Kehittämismenot  Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017 7 940 858 146 8 944
Lisäykset 1 028 126 117 1 271
Hankintameno 31.12.2017 8 968 984 263 10 215
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 4 043 380 63 4 485
Tilikauden poistot 578 98 49 725
Arvonalentumiset 53 0 0 53
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017 4 674 478 112 5 264
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 3 897 478 83 4 459
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 4 295 506 151 4 952

 

Konsernin aineettomat oikeudet koostuvat patenteista sekä ATK-ohjelmien lisensseistä ja muut aineettomat hyödykkeet koostuvat ATK-ohjelmista.

Konserni on panostanut uusien tuotteiden kehittämiseen sekä nykyisten tuotteiden ominaisuuksien ja valmistusmenetelmien edelleen kehittämiseen. Keskeneräisten kehittämismenojen kirjanpitoarvo oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 1 048 tuhatta euroa. Tuotekehitysmenojen lisäystä kirjattiin taseeseen vuonna 2018 2 200 tuhatta euroa ( vuonna 2017 1 028 tuhatta euroa).

Arvonalentumistestaus

Keskeneräisten tuotekehityshankkeiden osalta on laadittu arvonalennustestaus 31.12.2018 ja 31.12.2017 tilanteista. Arvonalennustestauksessa keskeneräisten tuotekehityshankkeiden kirjanpitoarvoa on verrattu kerrytettävissä olevaan rahamäärään, joka on määritetty tulevien kassavirtojen nykyarvona. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole havaittu tarvetta arvonalentumistappioiden kirjaamiselle.